Geschiedenissen uit de Bijbel 6

€ 1,99
€ 7,50

Geschiedenissen uit de Bijbel 6

€ 1,99
€ 7,50
Actuele voorraad: 1
B.J. van Wijk: Geschiedenissen uit de Bijbel (6)
 
Dagboek voor de maand juni
 
De mens heeft een geboortedag. Deze dag wordt niet door de mens gekozen.
Na zijn geboortedag begint zijn levensloop. Wat het leven hem zal geven is verborgen. Is het voorspoed? Is het tegenspoed? Is een lang leven zijn deel of zal hij kort op de aarde zijn? Zie, dat zijn vragen, die moeilijk zijn te beantwoorden. Zo is zijn leven vervuld van onzekerheden.
Toch heeft het leven zekerheden. Zo is het zeker, dat de mens na een geboorteuur een stervensuur heeft. De vraag is: "Hoe vult de mens zijn leven in?"
"Wat ziet hij als zijn hoogste levensvervulling?"
Ook daarop zullen verschillende antwoorden gegeven worden.
 
Het boek dat u in handen hebt, is een dagboek. Het heeft een boodschap voor elke dag. Het geeft antwoord op de levensvragen. Het is een boodschap van grote waarde. Wij kunnen daarin lezen over de schepping van de mens en zijn Schepper. Over het ontstaan van de hemel en de aarde. De geschiedenis van de mens en zijn ontwikkeling worden beschreven. De bron van de wetenschap is ouder dan de mens. De God van de hemel en de aarde heeft het alles laten beschrijven. U kunt het lezen in dit boekje, dat een deel is van 12 delen, die hierover zijn geschreven. Het is een eenvoudige uitleg van het oudste Boek, dat de mens bezit. Dat is het Woord van God, dat is de Bijbel.
Wat is het doel van deze uitgave? Dat u opmerkzaam wordt gemaakt op het ware levensdoel van de mens. Het is een heenwijzing naar de hoogste levensvervulling. De mens is vervreemd van zijn Schepper. Hij is door de satan verzocht en  hij heeft zijn Schepper moed- en vrijwillig verlaten. In het Woord van God wordt beschreven op welke wijze de mens weer in de kunst en de gemeenschap van God kan wederkeren. De schrijver van het dagboek geeft op eenvoudige wijze uitleg over de geschiedenis van het Woord van God. Het is waardevol en noodzakelijk dit te onderzoeken. Het lezen zij voor velen tot een eeuwige zegen.
Lees verder
Productcode: 9789076306193
Aantal blz.: 33
Gewicht: 252
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1