Smijtegelt,%20De%20enige%20troost

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 18,90

€ 9,50

Bernardus Smijtegelt: De enige troost in leven en sterven

Onderwijs uit de Heidelbergse Catechismus

Dit boek laat de prediker Smijtegelt op een verrassende wijze 'zien' en 'horen'. Je hoort en ziet hem als het ware preken. Preken over het 'kort begrip van de christelijke religie'. Het is Smijtegelt te doen om aan jongeren en ouderen bijbels onderwijs te geven in de enige troost in leven en sterven.
Uit de preken is hier en daar op te maken wanneer hij ze hield, namelijk in een dienst waarin belijdeniscatechisanten belijdenis aflegden en als lidmaat van de gemeente werden aangenomen. Een van Smijtegelts bekendste prekenbundels is die over de Heidelbergse Catechismus: Des christens enige troost. Achter deze verzameling van 52 preken over de 52 Zondagen zijn oorspronkelijk nog vijf preken toegevoegd. Zij vormen een Kort Begrip, waarin Smijtegelt de hele Catechismus nog eens weergeeft. Deze vijf 'belijdenispredikatiën' zijn hertaald in hedendaags Nederlands en ingeleid door C. Bregman.

Bernardus Smijtegelt (1665-1739) is een van de bekendste Nederlandse oude schrijvers. Hij was lange tijd predikant te Middelburg.
 

681