Roos, de nederigen vertroost.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 34,50

Ds. J. Roos: De nederigen vertroost 1

Verklaring van de Heidelbergse Catechismus

Ds. J. Roos heeft in 52 preken een verklaring gegeven van de Heidelbergse Catechismus.
In deze preken wordt niet alleen de weg gewezen naar de enige Troost, maar ook hoe de Heere voor deze enige Troost plaats maakt in de Bijbelse weg van ellende, verlossing en dankbaarheid. Benadrukt wordt de noodzaak van het ontdekkende werk van Gods Geest tot inleving van onze totale verlorenheid. Maar ook hoe de Heere, naar de maat van het geloof, leidt tot de kennis van de drie Personen in het Goddelijke Wezen. En in de weg van heiligmaking leren Gods kinderen dat zij in eigen kracht niet één zonde kunnen overwinnen.
Er is ook oog voor de kleinen in de genade: de lammetjes, de gekrookte rieten en de rokende vlaswieken; zij worden bemoedigd dat de Heere doorgaat met te leiden, te leren en af te leren, opdat het leven alleen in Christus zal worden gevonden en de volkomen zaligheid en verlossing in een Drie-enig God.
De onbekeerden worden ernstig opgeroepen de Heere te zoeken in de weg van waarachtige bekering. Daarbij wordt het spanningsveld tussen de eis van bekering en de onmogelijkheid daarvan in eigen kracht, scherp getekend.
Het is de wens van ds. Roos dat deze verklaring van de Heidelbergse Catechismus mag dienen tot
-bekering van zondaren,
-lering en vertroosting van Gods volk,
-verheerlijking van Gods Naam en deugden,
-de afbraak van het rijk van satan en
-de komst van Gods heerlijk Koninkrijk

681