Schultink, De Heidelbergse Catechismus, 1.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 34,50

Ds. A. Schultink: De Heidelbergse Catechismus

Deel 1

De prediking van ds. Schultink is ronduit Schriftuurlijk-bevindelijk en
kenmerkt zich door eenvoudig taalgebruik en aansprekende voorbeelden.
Ernstig
en liefdevol worden zijn hoorders afgemaand van gemoedsgestalten, tranen en
voorkomende waarheden. Niet alleen wordt telkens benadrukt dat er maar een
grond van zaligheid is: 'Jezus Christus en Dien gekruisigd', maar ook hoe Hij
gekend mag worden door de Zijnen.

681