Onderwijs in de enige troost

€ 65,00

Onderwijs in de enige troost

€ 65,00
Actuele voorraad: 2

Ds. B. Labee: Onderwijs in de enige troost
Verklaring van de Heidelbergse Catechismus

Tijdens onze Dordtse Synode (1618-1619) stelde voorzitter Johannes Bogerman twee vragen. Ten eerste: of de Synode niet van oordeel is dat elke zondagmiddag uit de Catechismus behoort gepreekt te worden. Vervolgens: hoe dit tot stand kan komen. De synode besloot dat de tweede dienst op elke rustdag leerdienst zou zijn vanuit de Heidelbergse Catechismus. Verder moest er gestreefd worden in één jaar de hele Catechismus te behandelen en de preken kort en eenvoudig te laten zijn. De predikanten moesten getrouw zijn: de catechismuspreek moest van rustdag tot rustdag worden gehouden, zelfs al zouden zij alleen voor hun eigen gezinnen preken...

Vanwege de vele vacante gemeenten alsook de bovengenoemde opdracht ziet opnieuw een prekenserie met ‘onderwijs in de enige troost’ het licht. Vanuit een tekst uit Gods Woord wordt de prediking van de Catechismus aan het hart gelegd. Met het hartelijke verlangen dat met name ook de jonge generatie het Schriftuurlijke spreken in de Heidelberger opmerkt. Allermeest dat Gods Geest het onderwijs brengt in het hart, opdat de enige troost in leven en sterven mag worden gekend. Aan het eind van iedere preek zijn gespreksvragen voor kinderen en jongeren opgenomen.

Ds. B. Labee is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal.

Lees verder
Uitgever: Den Hertog
Productcode: 9789033131813
Aantal blz.: 750
Staat: Nieuw
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2