rijswijk,%20mijn%20rijn%20reislied%202014

Klik op de afbeelding voor een vergroting

C. van Rijswijk: Mijn reislied
 
Bijbels dagboek voor jongeren
 
Dit dagboek gaat over de 150 psalmen. In twee of drie stukjes wordt de tekst van een Psalm uitgelegd en toegelicht aan de hand van verschillende bijbelse voorbeelden. Soms wordt verwezen naar de belijdenisgeschriften, terwijl vooral de kanttekeningen veel ter sprake komen. Waar het kan worden in het kort actuele zaken genoemd.
Het is de wens van de auteur dat je de Psalmen mag zingen of leren zingen, zoals de bijbelheiligen dat hebben gedaan en jij met David kunt zeggen: 'Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijn vreemdelingschappen' (Psalm 119:54), en met de (berijmde) dichter van harte kunt instemmen:
 
Prijs den HEER' met blije galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zolang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
 
Voor de leeftijd van 12 tot 15 jaar.
237