Koraalboek 150 psalmen

Koraalboek 150 psalmen

Dit product is niet op voorraad

Dick Sanderman: Koraalboek 150 Psalmen

Nederland kent een eeuwenoude traditie op het gebied van koraalboeken. In de achttiende eeuw (rond het verschijnen van de Psalmberijming 1773) en in de negentiende eeuw (na de invoering van de bundel Evangelische Gezangen) was de oogst aanzienlijk. Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw verscheen er nauwelijks iets origineels. De tweede helft van die eeuw leverde echter een stroom van nieuwe koraalboeken op, vooral doordat in de decennia na de Tweede Wereldoorlog veel gemeenten overgingen op het zingen in het oorspronkelijke ritme van de psalmen, het zogenaamde "ritmisch" zingen.

In de eenentwintigste eeuw werd deze traditie met nieuw elan leven ingeblazen door Dick Sanderman, organist te Rijssen. Hij bracht de bundel 150 Psalmen & Enige gezangen (isometrisch) uit en pakte daarmee de draad uit de negentiende eeuw op. Sinds die tijd was er geen nieuw geschreven "niet-ritmisch" koraalboek meer verschenen; alleen bijgewerkte edities van het bekende Psalmboek (De melodieën der Psalmen en Lof- en Bedezangen) van Johannes Worp waren uitgegeven. De organist die niet-ritmische begeleidingen hanteerde kon in de twintigste eeuw uitsluitend terugvallen op bestaande bundels. Om in de ontstane behoefte aan meer afwisselende begeleidingsvormen te voorzien, componeerde Sanderman de hierboven genoemde bundel. Deze bleek zeer gretig aftrek te vinden; de bundel wordt elke zondag op vele plaatsen in de erediensten gebruikt.

Slechts enkele jaren later kwam de nu in uw handen liggende bundel Koraalboek 150 Psalmen gereed. Deze is geheel bestemd voor de nu breed in de kerken gedragen ritmische zangwijze. In het Ten geleide op pagina 4 en 5 van deze bundel legt Sanderman uit welke uitgangspunten bij het samenstellen van dit koraalboek een rol hebben gespeeld. Er is geen sprake van een herschrijving van de reeds eerder verschenen uitgave; alle voorspelen en koralen werden nieuw gecomponeerd.

Dit koraalboek heeft door zijn andere, praktisch ingevulde aanpak een totaal eigen uitstraling binnen het bestaande aanbod van psalmboeken voor de organist. De koralen met discantzetting of bovenstem geven daar nog een extra dimensie aan. De gevarieerde aanpak van de voorspelen en koralen zal menigeen verrassen.

Lees verder
Productcode: 9789070355432
Aantal blz.: 328
Gewicht: 1276
Dit product is niet op voorraad