Blok,%20Elia%201

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. P. Blok: Elía, de Tisbiet
 
Deel 1 - 25 overdenkingen
 
Het leven van Elía, de Tisbiet, was vol van wonderen van de Allerhoogste. Satans aanslagen op zijn leven en ambt waren vele en bitter, maar Elísa's arbeid was een getuigenis van Gods trouw, die zich toonde in wonderlijke uitreddingen en Vaderlijke zorg.
Ds. P. Blok trekt in dit boek lijnen naar de huidige tijd. Ook nu zijn er goddeloze krachten die er alles aan doen om God en godsdienst uit ons volksleven te bannen en worden er aanslagen op de gezinnen en ware dienst des Heeren gepleegd.
Men geeft hoop op over 'geestelijke opwekkingen', maar God zwijgt. Gods Woord leert echter dat het gebed van een rechtvaardige, die evenals Elía in de eenzaamheid zucht, machtiger is dan alles wat de wereld tegen God en Zijn dienst in de strijd brengt.
 1. Elia, de Tisbiet, een knecht van God
 2. Achab, de zoon van Omri
 3. Elia en Achab
 4. Elia's boodschap aan Achab
 5. Elia's ambtelijke dienst en Gods leiding
 6. Elia bij de beek Krith
 7. Elia's geloofsgehoorzaamheid
 8. Elia naar Zarfath gezonden
 9. De reis naar Zarfath
 10. Plaatsgemaakt voor Gods wonderen
 11. Een opdracht des HEEREN
 12. De bediening van Elia door God beproefd
 13. Een opgebonden zaak
 14. Het gebed in de opperzaal
 15. Elia naar Achab gezonden
 16. En Elia ging heen
 17. Elia ontmoet Obadja
 18. Een knecht van God en een dienaar van Baäl
 19. Achab schuldig verklaard
 20. Een opdracht van de God van Israël
 21. Toen naderde Elia
 22. Een zielsontdekkende boodschap
 23. Een blind en doof volk
 24. Het ware slachtoffer
 25. Het ijdel roepen ontdekt
238