Blok,%20elia%202

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 14,90

Ds. P. Blok: Elía, de Tisbiet
 
Deel 2 - 23 overdenkingen
 
In deze 23 overdenkingen over het leven van Elía lezen wij hoe de profeet door de Heere naar de Karmel wordt geleid, om daar vuur van de hemel af te bidden, waardoor God de heerlijkheid van Zijn genade toont aan een doodschuldig volk. Elía mocht dat doen in de kracht des Heeren, maar enige tijd later vinden wj hem onder de jeneverboom en is het zijn klacht: "Het is genoeg, neem nu, HEERE, mijn ziel..."
Ds. P. Blok tekent ons hoe de Heere Elía's leven bestuurt, te midden van een volk dat hem niet in erkentenis houdt, terwijl grote gevaren de profeet omringen.
Hier liggen lessen in voor ons allen, want ook nu worden Gods kinderen bespot en krijgt de onheilige pseudo-godsdienst een steeds grotere plaats in ons volksleven.
238