(01) Ruimte van soevereine genade

€ 22,95

(01) Ruimte van soevereine genade

€ 22,95
Actuele voorraad: 1

Jonathan Edwards: De ruimte van soevereine genade

Zeven preken

Onder de verkondiging van Jonathan Edwards vinden grote geestelijke opwekkingen plaats. Het geheim en de kracht van zijn prediking ligt in de onderwerpen die hij aan de orde stelt. Vanuit de diepe overtuiging dat God soeverein is, doet hij een klemmend beroep op het verstand en hart van zondaren om de Heere te zoeken. Dat is de weg om genade en eeuwig leven te vinden. Een heilig leven als vreemdeling op aarde vormt dan ook de opmaat voor het hemelleven. Ook Edwards' meest bekende opwekkingspreek, 'Zondaren in de handen van een toornend God', is in deze representatieve selectie opgenomen.
De inleiding beschrijft Edwards' visie op opwekking, schetst zijn leven en brengt de dogmatische en praktisch geestelijke thema's die in de gekozen preken aan de orde komen met elkaar in verband.

Vertaling: prof. A. Baars en drs. Liesbeth van Klinken-Rijneveld.

7 preken:

  • Gods soevereiniteit in het behoud van mensen, Romeinen 9:18 (Engelse Vertaling)
  • Zondaren in de handen van een toornend God, Deuteronomium 32:35 (Engelse Vertaling)
  • De wijze waarop we de zaligheid van onze ziel moeten zoeken, Genesis 6:22-24 (Engelse Vertaling)
  • Met geweld binnendringen in het Koninkrijk van God, Lukas 16:16 (Engelse Vertaling)
  • Christus' worsteling in Gethsémané, Lukas 22:44 (Engelse Vertaling)
  • Het leven van een ware christen is een reis naar de hemel, Hebreeën 11:13b-14
  • De hemel: een land van louter liefde, 1 Korinthe 13:8-10


Jonathan Edwards (1703-1758) was een invloedrijk Amerikaans prediker tijdens de 'Grote Opwekking' in de eerste helft van de achttiende eeuw. Als belangrijkste Amerikaanse theoloog oefent hij nog altijd grote invloed uit op hedendaagse evangelicale voorgangers.

Dit is het eerstel deel in de serie Puriteinse klassieken.

Lees verder
Productcode: 9789402901078
Aantal blz.: 328
Uitvoering: hardcover
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1