Als een gewaterde hof 2 dln

€ 19,90
€ 29,80

Als een gewaterde hof 2 dln

€ 19,90
€ 29,80
Actuele voorraad: 1

Ds. J. Karels: Als een gewaterde hof 2 delen

Deel 1 - Acht preken

Deze prekenbundel bevat zes vrije stoffen, één voorbereidingspreek en één nabetrachtingspreek. De preken hebben niet alleen hun nut voor persoonlijk gebruik, maar zijn eveneens uitermate geschikt voor de leesdiensten.

De prediking van ds. Karels is schriftuurlijk-bevindelijk 

en vertolkt zijn begeerte om het Woord van zijn Zender te laten spreken. Gods Kerk krijgt, op grond van de Schrift, onderwijs in de onderscheiden gangen die de Heere met Zijn volk houdt. Het heil van de medemens zoekend, wordt onbekeerden het geluk van Gods volk voorgesteld. Tevens wordt ernstig en liefdevol aangespoord om het goed te zoeken dat nimmermeer vergaat, hetgeen de Heere uit louter genade wil schenken.
Ds. Karels doet dat op de hem kenmerkende, gunnende wijze, met uitsluiting van alles wat van de mens is en heenwijzend naar de enige grond van behoud: Jezus Christus, en Dien gekruisigd.
 

 1. Een belofte voor blinden om door de Heere geleid te worden - Jesaja 42 : 16
 2. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof - Jeremia 31 : 12m
 3. De lokstem van de hemelse Bruidegom (Voorbereiding Heilig Avondmaal) - Hooglied 2 : 14
 4. Asafs vooruitzicht (Nabetrachting Heilig Avondmaal) - Psalm 73 : 23 - 26
 5. De genezing van een melaatse - Markus 1 : 40 - 45
 6. Paulus' doorn in het vlees - 2 Korinthe 12 : 7 - 9a
 7. Gods wonderlijke leiding met Onésimus - Filemon : 10
 8. Nauwelijks zalig - 1 Petrus 4 : 18

Deel 2 - Acht preken

Deze prekenbundel bevat zeven vrije stoffen, één voorbereidingspreek. De preken hebben niet alleen hun nut voor persoonlijk gebruik, maar zijn eveneens uitermate geschikt voor de leesdiensten.

De prediking van ds. Karels is schriftuurlijk-bevindelijk en vertolkt zijn 

begeerte om het Woord van zijn Zender te laten spreken. Gods Kerk krijgt, op grond van de Schrift, onderwijs in de onderscheiden gangen die de Heere met Zijn volk houdt. Het heil van de medemens zoekend, wordt onbekeerden het geluk van Gods volk voorgesteld. Tevens wordt ernstig en liefdevol aangespoord om het goed te zoeken dat nimmermeer vergaat, hetgeen de Heere uit louter genade wil schenken.
Ds. Karels doet dat op de hem kenmerkende, gunnende wijze, met uitsluiting van alles wat van de mens is en heenwijzend naar de enige grond van behoud: Jezus Christus, en Dien gekruisigd.
 

 1. De strijd van Amalek tegen Israël - Exodus 17 : 8 - 16
 2. Gods ondoorgrondelijke liefde tot Zijn volk - Deuteronomium 32 : 10
 3. Een vreemdeling op de aarde - Psalm 119 : 19
 4. Het volk dat zal overblijven - Zefanja 3 : 12
 5. De geloofsgang die de bloedvloeiende vrouw maken mocht - Lukas 8 : 43 - 48 (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
 6. De hoofdman van Kapernaüm - Lukas 7 : 1 - 10
 7. De stem van de Zone Gods - Johannes 5 : 25
 8. De geestelijke wapenrusting - Efeze 6 : 13
Lees verder
Uitgever: Gebr. Koster
Productcode: 2224200680
Uitvoering: Hardcover
Staat: Nieuw
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1