Lieburg, Het bevindelijke brein.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 14,95

Fred van Iieburg (red.): Het bevindelijke brein

Geloof, geest en genen in de gerefomeerde gezindte

De overtuigingen van bevindelijk gereformeerden staan ver af van het gangbare mens- en wereldbeeld. Eerstgenoemden belijden dat de oorsprong van het geloof buiten de mens ligt en dat het geloof een gave van de Heilige Geest is. Het seculiere denken wordt verwoord in de slogan 'wij zijn ons brein'. Daarnaast is er een gangbare voorstelling dat bevindelijk geloven, vanwege de nadruk op de rechtvaardigheid van God en op de zondige aard van de mens, meer dan ander levensbeschouwingen samengaat met gevoeligheid voor depressieve neigingen. Hoe moeten we hier tegenaan kijken? Zijn gangbare voorstellingen aan herziening toe, dankzij intrigerende perspectieven vanuit de psychologie, psychiatrie en neurowetenschap? Zit geloof alleen in het hart of (ook) tussen de oren? Of ligt het allemaal ingewikkelder? Het bevindelijke brein werpt nieuw licht op een gevoelige materie.

Deze bundel bevat bijdragen van Leon de Bruin, Liza Cortios, Arie Jan de Lely, Mart van Lieburg, Ammiel Meuleman, Anneke Pons-de Wit, Joke van Saane, Hanneke Schaap-Jonker en Wim van Vlastuin.

Het bevindelijke brein is het zesde deel in de serie 'Biblebelt studies'. 

238