Belzen, Bij deze dingen leeft men.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 11,90

Ds. J. van Belzen: Bij deze dingen leeft men

Vier preken over Hizkia's ziekbed en genezing

Hizkia ontving van Godswege de boodschap dat hij zou sterven, en niet leven. De 39-jarige koning van Juda werd dodelijk ziek. Hij keerde zijn aangezicht naar de wand, piepend als een duif en kirrend als een zwaluw.
De Heere gebruikte deze ziekte om het geloofsleven van Hizkia te beproeven. Hij verhoorde zijn gebed en deed de bittere bitterheid medewerken ten goede. Een wonderlijke vrede daalde af in Hizkia's hart. Eindigend in zijn Weldoener, zei hij: 'Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest, want Gij hebt mij bezond gemaakt en mij genezen.'
De preken in deze bundel geven onderwijs over het leven van Gods Kerk in de gemeenschap met God door Christus.

  1. De zielennood van Hizkia op zijn ziekbed, Jesaja 38: 1, 2
  2. Hizkia in zijn lichamelijke en geestelijke nood, Jesaja 38: 3-5a, 14
  3. De genezing van Hizkia en zijn danklied, Jesaja 38: 5b-11
  4. Hizkia door de Heere beweldadigd, Jesaja 38: 12, 13, 15-20

Ds. J. van Belzen (1964-2017) mocht van 2006 tot 2017 dienstbaar zijn als predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij hield de prekenserie over Hizkia in het najaar van 2016 in zijn gemeente te Oosterland. 

238