Rycle, Het brood des levens Dagboek.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 19,95

J.C. Ryle: Het Brood des levens

Dagboek

Met dit dagboek kunt u een jaar lang stilstaan bij het leven van de Zaligmaker. Aan de hand van de uitleggende gedachten van J.C. Ryle over het evangelie van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes volgen we Christus' leven vanaf Zijn geboorte tot het ogenblijk dat Hij zegenend is opgevaren naar de hemel. Voor de volgorde van dagboekstukjes is gebruik gemaakt van Synopsis van de vier evangeliën van dr. Chr. Fahner. In verband met het kerkelijk jaar beginnen de vier evangeliën op 3 december (advent en Kerst). De dagboekstukjes over de lijdensweken, Pasen en Hemelvaart zijn tussengevoegd. Deze beginnen op 1 maart en eindigen op 4 mei. Ryle zelf schrijft in een voorwoord van een van de uitgaven: 'Mijn hoogste begeerte hierbij is de Heere Jezus Christus te verheerlijken en Hem heerlijk en dierbaar te maken in de ogen van mensen, en bekering, geloof en heiligheid op aarde te bevorderen.'

John Charles Ryle (1816-1900) is twintig jaar lang bisschop geweest in Liverpool in de Anglicaanse Kerk.  In de verkondiging van het Woord stond hij in de reformatorische traditie.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

238