Blok, David de zoon van Isaï 7.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 14,90

Ds. P. Blok: David de zoon van Isaï

Deel 7

Het leven van David, de man naar Gods hart was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke leven, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoeft David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. 
Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon hij. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: 'Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte , en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.'
Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de levensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept.
Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

Deel 7 bevat 12 preken, die handelen over de opvoering van de ark uit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem, Gods verbod aan David om een tempel te bouwen, Davids weldadigheid aan Mefibóseth en de aanhoudende vijandschap van de volken die Israël omringen.

61. De ark Gods naar Davids stad, 2 Samuël 6: 12-15
62. De ark in de stad Davids, 2 Samuël 6: 16-23
63. Davids begeerte in het bouwen van een huis Gods, 2 Samuël 7: 1-5
64. Davids begeerte in het bouwen van een huis Gods, 2 Samuël 7: 4-12
65. De zekere toekomst van het Koninkrijk Gods, 2 Samuël 7: 10-12
66. De bevestiging van Gods Koninkrijk, 2 Samuël 7: 12-17
67. Davids dankzegging, 2 Samuël 7: 18-20
68. Davids dankzegging, 2 Samuël 7: 20-29
69. Mefibóseth verkoren,  2 Samuël 9: 1-6
70. Soevereine verbondsweldaden,  2 Samuël 9: 6-13
71. Davids strijd is de strijd van Sions Koning, 2 Samuël 10: 2
72. Davids strijd is de strijd van Sions Koning, 2 Samuël 10: 12

Uitgaven voor jongeren

Zweistra,%20Inzoomen%20op%20Kort%20Begrip
Verdouw, Jongeren nu (2)
Groningen,%20Jongeren%20naar%20het%20huwelijk
Barten,%20Op%20leven%20en%20dood
Schot,%20Zonen%20en%20dochters
Pieters,%2012%20artikelen
50% korting
Alexander,%20Raad%20aan%20jongeren
Huijser,%20In%20Uw%20spoor
rijswijk,%20mijn%20rijn%20reislied%202014
Capellen,%20Elk%20die%20Hem%20vreest
Middelkoop, Christus volgen met vallen en opstaan
Tuinier, Hemelse brieven
Visscher,%20Kom%20er%20maar%20voor%20uit
Kaptein,%20Terug%20naar%20God
Edwards,%20Woorden%20voor%20jonge%20mensen
Harinck,%20Beloften%20voor%20zoekers

van

Ik ontvang graag een bericht zodra dit boek beschikbaar is.

Vul onderstaand formulier in om op de hoogte gehouden te worden zodra deze uitgave weer beschikbaar komt.

238