De genezing van zondezieke zondaren

€ 14,95

De genezing van zondezieke zondaren

€ 14,95
Actuele voorraad: 178

Arthur Hildersham: De genezing van zondezieke zondaren

Twee godvruchtige meditaties

De auteur, Arthur Hildersham (1563-1631), was een welbekend en zeer vooraanstaand puritein. Door zeer vele verdrukkingen heeft hij zijn Meester gevolgd, samen met zijn medebroeders strijdend en lijdend om een verdere reformatie van de Engelse staatskerk te bewerkstelligen. Hierdoor heeft ds. Hildersham ruim 20 jaar van zijn 43-jarige ambtsperiode niet normaal in zijn gemeente Ashby-de-la-Zouch kunnen werken.
Dit geschrift ademt de vroeg-puriteinse leer, die ten zeerste verbonden was aan het streven naar een leven in totale toewijding aan God. Het is in 1669 verschenen onder de titel Twee Godvruchtige Meditaties en nu voor het eerst verschenen in een hertaalde versie en onder een nieuwe titel. Inclusief een korte levensschets van de auteur.

De eerste meditatie handelt over de noodzaak van de zondekennis, indien wij barmhartigheid willen verkrijgen door Christus. Er wordt aangewezen in welke mate wij onze ellende dienen te voelen en wat de eigenschappen daarvan zijn. Tevens wordt aangewezen dat dit niet buiten de bekering tot God gaat. Tekst: Lukas 5 : 31 en 32

In de tweede meditatie, die handelt over het Geneesmiddel tegen de ziekte der zonde, staat Christus als het Brood des levens centraal en het genademiddel Gods waardoor wij deel aan Hem kunnen verkrijgen, namelijk door tot Christus te komen, dat is in Hem te geloven. Tekst: Johannes 6 : 35

Overgezet in de huidige spelling vanuit de eerste druk der Nederlandse vertaling uit het Engels door Daniël van Laren, in leven predikant te Arnhem, 1669, door Joh. A. Bunt, Rhenen.

Lees verder
Productcode: 9789081525114
Aantal blz.: 176
Gewicht: 360
Status: uitverkocht
Actuele voorraad: 178