De spijze die blijft

€ 16,90

De spijze die blijft

€ 16,90
Actuele voorraad: 1

Ds. G.J.N. Moens: De spijze die blijft

52 meditaties

Wat zijn we vaak druk met de dingen van de tijd. Gods Woord noemt dit werken om de spijze die vergaat. Het is een voorrecht dat we naar de kerk mogen gaan, bidden en Bijbellezen, maar het is zo gevaarlijk voor onze kostbare ziel wanneer we ten diepste de Heere alleen maar nodig hebben voor wat voorbijgaat. Onze tijd vullen met wat we eten en drinken zullen, waarmee we ons kleden zullen, dat doen de heidenen, zegt de Heere Jezus.

Nog komt de Heere in Zijn Woord tot ons: Werk om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Vanwege de arbeid van Christus zullen zondaren hongeren en dorsten naar Hem, Die het Brood des levens is. Hij is dé Spijze, Die blijft.

In deze wekelijkse meditaties wordt de indeling van het kerkelijke jaar aangehouden. Ze zijn geschikt voor persoonlijk gebruik en kunnen ook goed dienen om voorgelezen te worden.

 1. Niet begeven en niet verlaten
  Hebreeën 13:5b
 2. Davids zielsbegeerte
  Psalm 27:4
 3. De Heere denkt aan mij
  Psalm 40:18a
 4. Hoop op God
  Psalm 42:6
 5. De spijze die blijft
  Johannes 6:27a
 6. Het Brood des levens
  Johannes 6:35m
 7. Het komen tot Christus
  Johannes 6:37
 8. Het geloof beproefd en gekroond
  2 Koningen 4:32,33
 9. Het graf van Elisa
  2 Koningen 13:20b,21
 10. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods (Biddag)
  Mattheüs 6:33
 11. De hardheid van een zondaar
  Lukas 23:29
 12. De belijdenis van een schuldenaar
  Lukas 23:40,41
 13. Het troostwoord van de Zaligmaker
  Lukas 23:43
 14. Het geloof van de Romeinse hoofdman (Goede Vrijdag)
  Markus 15:39
 15. Waarlijk opgestaan (Pasen)
  Lukas 24:34m
 16. Wedergeboren tot een levende hoop
  1 Petrus 1:3
 17. De allesgevende liefde van Christus
  Galaten 1:4
 18. Hoop voor ellendigen
  Jeremia 30:17a
 19. Bekeert U tot mij
  Joël 2:12a
 20. Christus' openbaring op de berg
  Mattheüs 28:16
 21. Opgevaren in de hoogte (Hemelvaart)
  Psalm 68:19a
 22. De vrucht van Pinksteren (Pinksteren)
  Handelingen 2:37
 23. Geleid door Woord en Geest
  Johannes 16:13a,14
 24. Genade bewezen aan de Moorman
  Handelingen 8:27m
 25. De gekruisigde Zaligmaker
  1 Korinthe 1:23.24
 26. Gaven tot Zijn eer
  1 Korinthe 12:11
 27. De rijkdom van Gods barmhartigheid
  Efeze 2:4
 28. Het goede werk Gods
  Filippenzen 1:6
 29. Ware winst
  Filippenzen 3:7
 30. Met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade
  Hebreeën 4:16
 31. In stilte gebouwd
  1 Koningen 6:7
 32. Tot aan de einden der aarde
  Lukas 24:47
 33. Alle macht (1)
  Mattheüs 28:18
 34. Alle macht (2)
  Mattheüs 28:18
 35. Gaat dan heen...
  Mattheüs 28:19
 36. Van Moab naar Israël
  Ruth 1:7a
 37. Komt, laat ons opgaan!
  Jesaja 2:3a
 38. Het ware leven
  Spreuken 8:35a
 39. Gefundeerd op de enige Rotssteen
  2 Korinthe 5:1
 40. Davids Toevlucht
  Psalm 63:8b
 41. Een gelukkig overblijfsel
  Zefanja 3:12
 42. Wijs of dwaas?
  Mattheüs 25:10b
 43. Noch koud, noch heet
  Openbaring 3:15
 44. De knie niet gebogen (Reformatie)
  1 Koningen 19:18
 45. Een zoete overdenking (Dankdag)
  Psalm 104:34
 46. De Ster uit Jakob
  Numeri 24:17m
 47. Maak u op, word verlicht!
  Jesaja 60:1a
 48. Een getrouw woord
  1 Timotheüs 1:15
 49. U is heden geboren de Zaligmaker (Kerst)
  Lukas 2:10,11
 50. Bewaren en overleggen
  Lukas 2:19
 51. God verheerlijken
  Lukas 2:20
 52. Geen blijvende stad (oudjaar)
  Hebreeën 13:14

Ds. G.J.N. Moens is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Middelharnis. Eerder diende hij de gemeenten Goes, Meliskerke en Lisse.

Lees verder
Productcode: 9789033132513
Aantal blz.: 176
Gewicht: 430
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1