Drie ambten van Christus

Door: Wisse, G
€ 13,90

Drie ambten van Christus

Door: Wisse, G
€ 13,90
Actuele voorraad: 2

Prof. G. Wisse: De drie ambten van Christus

Christus is de ambtsnaam van de Heere Jezus. In deze naam wordt uitgedrukt dat de Zaligmaker Zijn volk in de weg van een drievoudige ambtelijke bediening zalig maakt: als Profeet, Priester en Koning.
Deze eenvoudige bediening is in hoofdzaak op twee manieren te onderscheiden. Voorwerpelijk: Hij is de Profeet, Die ons God verklaart; de Priester, Die Zichzelf voor Zijn volk offert en de Koning Die regeermacht over Zijn volk oefent. Onderwerpelijk: Hoe Christus door die ambten functioneert in de verwezenlijking en beoefening van het genadeleven zelf. Als Profeet roept Hij inwendig, krachtdadig en onwederstandelijk, als Priester stort Hij de liefde uit en als Koning breekt Hij de tegenstand en veroorzaakt Hij een gewillig buigen.

Prof. G. Wisse (1873-1957) was aanvankelijk predikant in de Gereformeerde Kerken (1898) en ging in november 1920 over naar het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij bracht een prediking met een ontdekkend accent: niet alleen de goddelozen dood en oordeel aanzeggend, maar ook de kenmerken ontvouwend van hen in wie 'de wortel der zaak' gevonden wordt. Daarvoor zijn kennis van het onderwerpelijke en ontvouwing van het geestelijke leven nodig.
In dit boekje licht Wisse toe hoe de drievoudig ambtelijke bediening van de Zaligmaker in het leven van Gods volk, in de beleving van de genade, nader en dieper wordt uitgewerkt. Dit alles naar de drie bekende stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid.

Lees verder
Productcode: 9789055513413
Aantal blz.: 102
Uitvoering: Hardcover
Gewicht: 300
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2