Geestelijke leven SET 2 dln

€ 49,90

Geestelijke leven SET 2 dln

€ 49,90
Actuele voorraad: 1

Th. à. Brakel: De trappen van het geestelijke leven en Het geestelijke leven
2 delen

Het geestelijke leven
Het geestelijke leven werd geschreven door de vader van de bekende predikant Wilhelmus à Brakel.
Theodorus à Brakel had geen academisch-theologische opleiding genoten maar werd op grond van zijn geestelijke gaven in 1638 toegelaten tot de dienst des Woords.
Hijs was. o.a. predikant in Den Burg op Texel, en diende van 1653 tot zijn overlijden de gemeente van Makkum in Friesland. Met het schrijven van Het geestelijke leven was à Brakel niet uit op eigen eer of roem, maar hij bedoelde alleen de ere Gods en de stichting van Gods kinderen. Hij geeft eenvoudig onderwijs over "de stand van een gelovig mens hier op aarde", en voegt daarbij "enige Christelijke Meditaties, Gebeden en Dankzeggingen."
Hij schreef voor degenen die niet zien op "sierlijke woorden", maar op "hetgeen hun ziel kan troosten." Reeds tijdens zijn leven werd dit werk vele malen herdrukt. Thans verschijnt het gelijktijdig met het eveneens door hem geschreven boek De trappen van het geestelijke leven

De trappen van het geestelijke leven
In De trappen van het geestelijke leven richt à Brakel zich tot hen die "van harte begeren aan te wassen en toe te nemen in de zalige gemeenschap van Christus", zoals het Woord van God ons dat leert.
De uitgave van dit werk werd na de dood van vader Theodorus verzorgd door zijn zoon Wilhelmus à Brakel; de bekende oudvader die ons de nog altijd herdrukte en veelgelezen Redelijke Godsdienst naliet.
Er was sprake van een hartelijke - geestelijke - band tussen vader en zoon à Brakel.
Dit blijkt onder andere uit het aan dit boek toegevoegde hoofdstuk "De laatste uren van de schrijver", waarin Wilhelmus à Brakel het zalig sterven van zijn vader beschrijft.

Lees verder
Uitgever: Gebr. Koster
Productcode: 9789055511921
Aantal blz.: 653
Staat: Nieuw
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1