Edwards, Geheiligde kennis.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 13,95

Jonathan Edwards: Geheiligde kennis

Zeven preken

De Amerikaanse predikant Jonathan Edwards (1703-1758) dringt er bij zijn hoorders vurig op aan de Heere te volgen. Zondaren  wijst hij erop dat zij met al hun zonden bij Christus verlossing kunnen krijgen. Gods kinderen roept hij op dicht bij de Heere te leven. Ook in de zeven preken in deze uitgave klinkt deze boodschap indringend. 

De zevende preek sprak Edwards uit na het sterven van de zendeling onder de indianen, David Brainerd. Edwards schetst daarin Brainerds (geestelijk) leven.

De preken zijn vertaald door Iz. den Dekker.

1. Grote schuld is geen verhindering om de wederkerende zondaar vergeving te schenken: Psalm 25:11
2. De vrede die Christus aan Zijn ware volgelingen geeft: Johannes 14:27a
3. De onmiddellijke schenking van een goddelijk en bovennatuurlijk licht aan de ziel door de Heilige Geest: Mattheüs 16:17
4. Ongelovigen verachten de heerlijkheid en uitnemendheid van Christus: Handelingen 4:11
5. Alleen al de overweging dat God God is, is genoegzaam om alle bezwaren tegen Zijn vrijmacht tot zwijgen te brengen: Psalm 46:11a
6. De eeuwigdurendheid en de verandering van de sabbat: 1 Korinthe 16: 1 en 2
7. Uitwonende uit het lichaam en inwondende bij de Heere: 2 Korinthe 5:8

238