Gelijk in de dagen van noach

€ 16,95

Gelijk in de dagen van noach

€ 16,95
Actuele voorraad: 2

Ds. D.E. van de Kieft: Gelijk in de dagen van Noach

In deze bundel van zeven overdenkingen behandelt ds. D.E. van de Kieft de geschiedenis van de zondvloed. Noach en zijn gezin werden door Gods genade gespaard. Zij verbleven veilig in de ark toen de zondvloed de ondergang over de eerste wereld bracht. Treffend wordt getekend hoe de Heere vóór, tijdens en na deze grote watervloed Zijn bewarende hand over Noach en zijn gezin uitstrekte. In deze overdenkingen worden parallellen getrokken tussen de periode die aan de zondvloed voorafging en onze tijd. De preken onderscheiden zich door het zorgvuldig naspreken van de Schrift en door het onderwijs voor het geestelijk leven.

Zeven preken:

 1. Alleen genade maakt onderscheid
  Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren.
 2. De noodzaak voor de bouw van de ark
  En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij.
 3. Ga gij en uw ganse huis in de ark (voorbereiding Heilig Avondmaal)
  Daarna zeide de Heere tot Noach: Ga gij en uw ganse huis in de ark.
 4. De deur werd gesloten
  En de Heere sloot achter hem toe.
 5. Hier wordt de rust geschonken
  Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet; zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde; en hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark.
 6. Gods zorg na de zondvloed
  En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde.
 7. De regenboog
  Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.
Lees verder
Uitgever: De Banier
Productcode: 9789402908664
Aantal blz.: 152
Staat: Nieuw
Gewicht: 350
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2