Hof, Gij zult Uw volk een schuilplaats wezen.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 15,95

Ds. W.J. op 't Hof: Gij zult Uw volk een schuilplaats wezen

De oefenaar van Driedorp

In de zogenaamde coronatijd heeft de oefenaar van Driedorp in een achttal doordeweekse diensten Psalm 91 behandeld. Hij werd gedrongen om een bijbels tegenwicht te bieden tegen de hoogmoed van onze regering en van de haar adviserende wetenschappelijke experts: wij krijgen het coronavirus onder controle. Mensen zullen helemaal niets!

In de preken wordt echter vooral getracht tegenwicht te bieden tegen de alom in onze maatschappij heersende angst. Het is verbazingwekkend om te zien dat wanneer aardse zekerheden onderuit worden gehaald, de wereld niet weet waar ze van angst moet blijven. Helaas heeft diezelfde angst ook de (reformatorische) kerken platgeslagen, met als gevolg dat gemeenteleden slecht mondjesmaat een kerkdienst kunnen bezoeken of zelfs vrijwel geheel daarvan verstoken blijven. De Bijbel laat een geheel ander woord horen. Een kind des Heeren hoeft niet te vrezen, ook in coronatijd niet. De Heere wil een Toevlucht wezen, juist ten tijde van een besmettelijke pandemie. 

238