Heilige doop

€ 18,95

Heilige doop

€ 18,95
Actuele voorraad: 1

Ds. W.H. op 't Hof: De Heilige Doop in de Heidelbergse Catechismus

Met de publicatie van deze tien preken over de behandeling van het sacrament van de heilige Doop in de Heidelbergse Catechismus beoogt de auteur niet alleen een algemene uitleg van de Catechismuszondagen 26 en 27 te geven, maar vooral ook een tweeledige actuele toepassing daarvan. Terwijl hij enerzijds resoluut stelling neemt tegen de overschatting van de Doop als zou die een soort geestelijke levensverzekering zijn, wil hij met name ingaan op de alom in de rechterflank van de gereformeerde gezindte heersende onderschatting van dat sacrament. De Doop wordt daarin gewoonlijk beschouwd en behandeld als een uitwendige kerkelijke plechtigheid, die inhoudelijk van alle betekenis ontbloot is en die dan ook in het verdere leven van een dopeling geen enkele rol meer speelt.

Het feit dat vijf van de tien preken handelen over de kinderdoop, laat zien dat de tweede actuele toepassing erin bestaat dat de auteur zich veel moeite getroost heeft om de heden veel voorkomende opvatting dat de kinderdoop onbijbels zou zijn, met een keur van (bijbelse) argumenten te bestrijden. Hij betoogt dat tegenstanders van de kinderdoop het genadekarakter van het genadeverbond niet serieus nemen en daarmee het evangelie van de kern en het hart beroven.

Lees verder
Uitgever: De Schatkamer
Productcode: 9789057417542
Aantal blz.: 191
Staat: Nieuw
Gewicht: 455
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1