Hij was verloren en is gevonden

€ 16,90

Hij was verloren en is gevonden

€ 16,90
Actuele voorraad: 3

Ds. A.T. Huijser: Hij was verloren en is gevonden

Een van de bekendste gelijkenissen die de Heere Jezus uitgesproken heeft, is de gelijkenis van 'de verloren zoon'. Zo is deze onder ons bekend. Het is echter een opschrift dat niet geheel recht doet aan de inhoud. Eigenlijk gaat het in deze gelijkenis vooral om de vader. Ten opzichte van de jongste, maar ook ten opzichte van de oudste zoon is hij de ontfermende vader. Feitelijk beeldt de Heere Jezus hier, ten overstaan van de Joodse godsdienst, Zijn Vader uit. Hij wijst op Zijn ogen, op Zijn lippen en op Zijn hart. Ze getuigen van Vaderlijk mededogen. Met voorbijgaan van de 'vrome godsdienst' ontfermt God de Vader Zich in Christus over verloren, bankroete zondaren. In hun behoud wordt de Drie-enige God verheerlijkt.

In vijf preken tekent ds. Huijser aan de hand van deze bekende gelijkenis uit Lukas 15 het vrije welbehagen van de Vader, de opzoekende liefde van de Zoon en het toepassende werk van de Heilige Geest. 

Ds. A.T. Huijser is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Sliedrecht.

Lees verder
Productcode: 9789033132230
Aantal blz.: 128
Gewicht: 310
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 3