Kohlbrugge, Houd in gedachtenis

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 18,90

Dr. H.F. Kohlbrugge: Houd in gedachtenis

Twaalf preken voor het kerkelijk jaar

Vooral in Nederland heeft dr. H.F. Kohlbrugge een spoor getrokken in de theologie en de prediking. Zijn schriftuitleg is nog steeds van grote waarde en actualiteit. Zijn oevre bestaat voornamelijk uit preken.

In deze bundel is een twaalftal vrij onbekende preken van hem opgenomen die destijds zijn gepubliceerd in het Amsterdamsch Zondagsblad.
Dit tijdschrift was een uitgave van de Amsterdamse predikanten H.A.J. Lütge en A.J. Eijkman en verscheen in de periode 1888-1899.

De twaalf preken in deze nieuwe uitgave volgen het kerkelijk jaar.

 1. Zacharias en Elisabet, Lukas 1:5-23 en 57-63 (advent)
 2. De Zoon van de Allerhoogste, Lukas 1:26-37 (advent)
 3. Vier nachten, Lukas 2:8 (Kerst)
 4. Laat ons zien het woord dat er geschied is, Lukas 2:15-20 (Kerst)
 5. De profetes Anna, Lukas 2:36-38 (Kerst)
 6. De Heere Jezus, de allergrootste zondaar, Mattheüs 27:27-66 (Goede Vrijdag)
 7. De laatste vier kruiswoorden, Mattheüs 27:45-47; Johannes 19:28-30; Lukas 23:46 (Goede Vrijdag)
 8. Houd in gedachtenis, 2 Timotheüs 2:8 (Pasen)
 9. Wat zoekt gij de Levende bij de doden?, Lukas 24:1-11 en 13-32 (I) (Pasen)
 10. Hij is opgestaan, Lukas 24:1-11 en 13-32 (II) (Pasen)
 11. De hemelvaart van onze Heere Jezus Christus, HC vraag en antwoord 46 en 49 (Hemelvaart)
 12. Iets over het onderwijs en de troost van de Heilige Geest, Johannes 14:26 (Pinksteren)

Deze uitgave is gerealiseerd in samenwerking met de Vereeniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften.

Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875) behoorde tot een van de belangrijkste theologen van de negentiende eeuw en neemt een markante plaats in onder de kerkelijke klassieken.

Uitgaven voor jongeren

Zweistra,%20Inzoomen%20op%20Kort%20Begrip
Verdouw, Jongeren nu (2)
Groningen,%20Jongeren%20naar%20het%20huwelijk
Barten, Op leven en dood.jpg
Schot,%20Zonen%20en%20dochters
Pieters,%2012%20artikelen
Alexander,%20Raad%20aan%20jongeren
Huijser,%20In%20Uw%20spoor
rijswijk,%20mijn%20rijn%20reislied%202014
Capellen,%20Elk%20die%20Hem%20vreest
Middelkoop, Christus volgen met vallen en opstaan
Tuinier, Hemelse brieven
Visscher,%20Kom%20er%20maar%20voor%20uit
Kaptein,%20Terug%20naar%20God
Edwards,%20Woorden%20voor%20jonge%20mensen
Harinck,%20Beloften%20voor%20zoekers

van

Ik ontvang graag een bericht zodra dit boek beschikbaar is.

Vul onderstaand formulier in om op de hoogte gehouden te worden zodra deze uitgave weer beschikbaar komt.

238