Laatste preken 4

€ 10,00
€ 12,50

Laatste preken 4

€ 10,00
€ 12,50
Actuele voorraad: 1

J. C. Philpot: Laatste preken van J.C. Philpot

Deel 4

Joseph Charles Philpot was predikant in Engeland en leefde van 1802-1869. Een groot aantal van zijn preken is via steno in schrift vastgelegd, welke hij veelal zelf voor de publicatie corrigeerde. Zelfs vanaf dat hij leefde tot nu toe zijn ook in Nederland bijna vierhonderd preken van hem vertaald en uitgegeven. De preken in deze serie zijn naar alle waarschijnlijkheid de laatste niet eerder uitgegeven preken. Enkele preken lijken reeds eerder uitgegeven doordat de Bijbelteksten overeenkomen, maar deze preken zijn dan in andere jaren uitgesproken en van andere inhoud.
Voor zeer velen in zijn tijd waren de preken en teksten van philpot tot grote zegen en bemoediging. Zelf met diep geestelijk inzicht van God geleerd, verklaarde hij op ordelijke en treffende wijze hoe God Zijn volk leidt, en ontblootte daarnaast dode belijders in de godsdienst. Philpot: Mijn vrienden, uw eigen godsdienst- weg ermee! Het is geen cent waard in de dingen van God. Maar hoe dieper u uw behoefte voelt, hoe gepaster Jezus is. Hoe meer uitgekleed, hoe meer plaats om bekleed te worden; hoe meer terneergeslagen, hoe meer plaats op opgericht te worden.... De Heere zal ons leren dat wij werkelijk arm en behoeftig zijn; dat wij niets zijn en niets hebben; dat war wij hebben, Zijn gave is en dat wat wij zijn, Zijn werk is.

Voor zijn sterven in de nacht van 9 december 1869 zei hij:'O, mocht ik nu heengaan en bij Christus zijn, want dat is zeer verre het beste.'..'Loof den HEERE, o mijn ziel!'.
Philpot zei over de teksten die hij publiceerde: Wij schrijven ook voor hen die na ons komen. Bijgelovig hebben de preken uit die tijd na 150 jaar na zijn sterven nog niets van hun frisheid en diep geestelijk inzicht verloren.

  1. Een lijdende Zaligmaker en een gehoorzaam volk: Hebreeën 5:7-9
  2. De reiniging van de consciëntie van dode werken, om de levende God te dienen: Hebreeën 9:13-14
  3. Een onveranderlijke God en een sterke vertroosting: Hebreeën 6:18-19
  4. Het geloof en de belijdenis, het leven en de dood van een pelgrim: Hebreeën 11: 13-14
  5. Ieders werk door het vuur beproefd: 1 Korinthe 3: 12-13
  6. De dwalende in de woestijn: Psalm 107: 4-7
Lees verder
Productcode: 9789076450155
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1