Beste bezoeker. Op zondag is onze winkel en webshop gesloten. Vanuit onze christelijke overtuiging beschouwen wij de zondag als een rustdag waarop wij geen commerciële activiteiten doen. Om die reden is het op zondag niet mogelijk een bestelling te plaatsen. Graag zien wij u op een andere dag van de week terug.

Bode, Leer uw kind.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 12,95

C. de Bode: Leer uw kind

Methode voor het aanleren van de Heidelbergse Catechismus in 2 jaargangen.

Elke zondag wordt de catechismus in de kerken gepreekt. Wat geleerd moet worden om de enige troost te verkrijgen, wordt daarin helder verklaard. Opvoeders hebben als taak dit ook hun kinderen voor te houden: 'Legt dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel. En leert die uw kinderen, sprekende daarvan, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat' (Deut. 11:18a,19).

Vandaar deze methode voor het aanleren van de Heidelbergse Catechismus. Dit boek is eerder uitgegeven onder de titel Voor de maandagmorgen, deel 1 en 2, door Redactiebureau Zeeland.

Elke les bevat zeven of acht korte, eenvoudige vragen van C. de Bode. Verder zijn daar in deze druk aan toegevoegd: een catechismusvraag en antwoord, een bewijstekst (in deel 2 met de Engelse vertaling daarvan) en voetnoten die de moeilijke woorden verklaren. Achterin is een huiswerkoverzicht opgenomen, waarin het kind per les kan aankruisen wat geleerd moet worden. Ds. D.W. Tuinier schreef het voorwoord.

Totaal bestaat de inhoud uit 2 x 40 lessen, bedoeld voor twee jaar. Al vele jaren is deze verantwoorde methode in gebruik als leerstof van de geloofsleer in de groepen 7 en 8 van de basisschool, op de catechisaties en in veel gezinnen. Ook kan het gebruikt worden als voorbereiding op de wekelijkse catechisatiepreek.

238