Kempis, Leven van Geert Grote.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 17,99

Thomas Kempis: Leven van Geert Grote

Vertaald en ingeleid door Frank de Roo

Eerste complete Nederlandse vertaling!
Belangrijk basiswerk voor de moderne devotie

Geret Grote (1340-1384) is de geestelijke vader van de Moderne Devotie, een reformatorische religieuze beweging die aanspoort tot boetedoening en een ascetisch en devoot leven. Thomas Kempis (1380-1471) is door zijn beroemde boek De imitatione Christi de bekendste vertegenwoordiger van de Moderne Devotie. Omstreekt 1434 schreef hij ook een boek over het leven van Geert Grote. Het is een meesterwerk op drie niveaus: geschiedkundig, literair en spiritueel. Na De imitaite van Christus is dit ongetwijfeld Thomas' belangrijkste boek.

'De goddelijke genade verleende aan deze uiterste geleerde en veelzijdig ervaren man de bekwaamheid om te prediken, en door de verdienste van zijn leven en ten volste onderricht in de hemelse leer, blonk hij uit boven anderen. Niet met woorden van menselijke wijsheid, maar door voorbeelden van een heilige levenswandel haalde hij zijn toehoorders doeltreffend over tot de minachting van de wereld.'

238