LIEFDERIJKE VERTROOSTINGEN

€ 9,99
€ 15,95

LIEFDERIJKE VERTROOSTINGEN

€ 9,99
€ 15,95
Actuele voorraad: 1
Ds. F. Mallan: De lijdende Borg
 
Het gesproken Woord - Tien predikaties
 
In deze bundel preken van ds F. Mallan (1925-2010) ligt de nadruk op de liefderijke vertroostingen die er voor Gods kinderen te vinden zijn in Gods Woord. Die vertroostingen die er voor Gods kinderen te vinden zijn in Gods Woord. Die vertroostingen zijn verworven door Christus. Zoals uit deze preken blijkt kon Christus grond van Zijn volbracht Middelaarswerk Zijn arbeidsloon opeisen, waardoor Hij Zijn volk Gods Naam en deugden bekend kon maken. In deze preken staat het eenzijdige genadewerk van God in zondaarsharten centraal.
"Men zal weten, dat ment egen God gezondigd heeft, dat de Heere niet over de zonde heenstapt en dat Hij daarom brult als een leeuw. Maar al brult Hij als een leeuw, toch wandelt men Hem na. Dat is nu het wonder, dat er een betrekking der liefde op dat Goddelijke Wezen valt", aldus ds. Mallan.
In deze bundel zijn onder meer een biddagpreek, twee preken voor na Pasen en twee preken voor na Hemelvaartsdag opgenomen.
  1. De Held, bij Wie God hulp besteld heeft - Predikatie na Pasen n.a.v. Psalm 89 : 20
  2. Een gekenmerkt volk in donkere tijden - Predikatie n.a.v. Jesaja 50 : 10
  3. Een Goddelijke belofte voor de weggevoerden uit Efraïm - Predikatie n.a.v. Hoséa 11 : 10 en 11
  4. Een smartelijk afscheidswoord met een troostvolle belofte - Predikatie na Hemelvaartsdag n.a.v. Johannes 14 : 19
  5. Een eisende Middelaar in Zijn voorbede voor Zijn Kerk - Predikatie na Hemelvaartsdag n.a.v. Johannes 17 : 25 en 26
  6. De onmisbare schat van het Goddelijk licht - Predikatie n.a.v. 2 Korinthe 4 : 6 en 7
  7. Een liefderijke vermaning tot een zich verlaten op Gods Vaderlijke zorg - Biddagpredikatie n.a.v. 1 Petrus 5 : 7
  8. Een hartversterkende vermaning in een tijd van beproeving - Predikatie n.a.v. Judas : 20 en 21
  9. Een troostelijk besluit van Judas' brief - Predikatie n.a.v. Judas : 24 en 25
  10. De verschijning van de verhoogde Middelaar aan Johannes op Patmos - Predikatie na Pasen n.a.v. Openbaring 1 : 17 en 18
Lees verder
Productcode: 9789079879113
Aantal blz.: 176
Gewicht: 660
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1