Silfhout, Messiaanse psalmen.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 14,95

Ds. W. Silfhout: Messiaanse psalmen

In het licht van het Nieuwe Testament

Het cnetrum van de Bijbel is Christus, de Messias. Dat geldt ook voor de Psalmen. Hoewel niet iedere psalm direct op Christus van toepassing is, is er toch een aantal psalmen dat direct in het Nieuwe Testament wordt geciteerd als betrekking hebbend op de Messias. Vooral die psalmen komen in dit boek aan de orde. De auteur gaat in op de Joodse visie over de Messias. Ook bij de bespreking van de zeven psalmen die als direct-Messiaans kunnen worden aangemerkt, komt die Joodse visie aan de orde. De Messiaanse psalme bepalen ons in het bijzonder bij het plaatsbekledende werk van de Heere Jezus Christus. Voor een beter en dieper verstaan van de gang van Christus in Zijn lijden, sterven, opstanding en verheerlijking is  kennisneming van de Messiaanse psalmen in relatie tot het Nieuwe Testament noodzakelijk.

238