Niet van de wind bewogen

Door: Bredeweg, G.
€ 5,95

Niet van de wind bewogen

Door: Bredeweg, G.
€ 5,95
Actuele voorraad: 1

Ds. G. Bredeweg: Niet van de wind bewogen

Zeven preken over Johannes de Doper

Johannes de Doper is de voorloper van de Messias. Hij preekt aan de Jordaan de doop der bekering: 'Na mij komt een Man, Die vóór mij geworden is, Wien ik niet waardig ben dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden.'
Het volk meende dat de Messias niet zou verschijnen zonder dat Elia eerst zou terugkeren om voor Hem uit te gaan. Welnu, Johannes is gekomen - gehuld in een kemelsharen mantel, omgord met een leren riem, zich voedend met sprinkhanen en wilde honing. Christus geeft een kostelijk getuigenis van hem: 'Voorwaar zeg Ik u: Onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij.'

  1. Johannes de Doper. Johannes 1:6-8
  2. Johannes, de wegbereider (1). Lukas 1:5-17
  3. Johannes, de wegbereider (2). Johannes 1:27
  4. Jezus' eerste discipelen. Johannes 1:29-43
  5. De vraag van Johannes de Doper. Matthéüs 11:1-6
  6. Jezus' getuigenis van Johannes de Doper. Matthéüs 11:7-15
  7. De dood van Johannes de Doper. Matthéüs 14:1-12
Lees verder
Productcode: 9789055518906
Uitvoering: hardcover
Gewicht: 301
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1