Beste bezoeker. Op zondag is onze winkel en webshop gesloten. Vanuit onze christelijke overtuiging beschouwen wij de zondag als een rustdag waarop wij geen commerciële activiteiten doen. Om die reden is het op zondag niet mogelijk een bestelling te plaatsen. Graag zien wij u op een andere dag van de week terug.

Ryle, Omhelsd.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 9,95

J.C. Ryle: Omhelsd

Over het belang van de kinderdoop

"Wanneer geloof en gebed de doop vergezellen, en een ijverig gebruik van Schriftuurlijke middelen daarop volgt, mogen we er vanuit gaan veel geestelijke zegeningen te ontvangen. Zonder geloof en gebed echter wordt de doop slechts een vorm."

De schrijver van dit traktaat is J.C> Ryle (1816-1900), de bisschop uit Liverpoo. Hij werd 'de man van graniet met het hart van een kind' genoemd. In de Anglicaanse kerk van zijn tijd was hij een baken in zee. Hij stond pal voor de waarheid van Gods onfeilbaar Woord. Ryle stond in de lijn van reformatoren en puriteinen. De titel van het oorspronkelijke boek is: Knots Untied (knopen ontbonden). Het traktaat over de kinderdoopr is uit dat boek genomen en nu voor  het eerst in het Nederlands aangeboden.

Ryle biedt in dit geschrift toerusting en waarschuwing: "Laten we erop letten dat we iets weten van deze zaligmakende doop, de innerlijk doop met de Heilige Geest. Zonder dit betekent het weinig wat we denken over de doop met water". En: "Een predikant heeft niet het recht te klagen dat zijn leden baptisten wordeen, als hij hen nooit instrueert over de kinderdoop".

Dit boekje is zeer aan te raden voor jongeren die zich willen verdiepen in de kinderdoop. Ryle biedt goede argumenten voor de kinderdoop. Daarnaast is het werkje bij uitstek geschikt voor ouders die zich willen voorbereiden op de bediening van de heilige doop aan hun kind en zoeken naar de rijke betekenis van de kinderdoop. Tenslotte kan het ook ter voorbereiding van of tijdens de doopzitting gebruikt worden. In dit boekje is een korte levensbeschrijving van Ryle te vinden. Verder zijn er vragen en stellingen toegevoegd zodat over de inhoud verder nagedacht en gesproken kan worden.

Dit boekje heeft aan actualiteit niets ingeboet. Dat blijkt uit het feit dat Ryle voorziet in antwoorden en weerwoorden op de argumenten die baptisten toen en nu inbrengen tegen de kinderdoop.

Vertaald door B.P. van der Wulp
 

238