Onder de vijgenboom

€ 7,95
€ 14,90

Onder de vijgenboom

€ 7,95
€ 14,90
Actuele voorraad: 1

J.J. Schipaanboord: Onder de vijgenboom

Facetten uit het leven en werk van ds. G. Schipaanboord (1916-1973)

Het onverwachtse overlijden van de 57-jarige ds. G. Schipaanboord was een zware slag voor de Gereformeerde Gemeenten. Aan het arbeidzame leven van deze markante prediker kwam plotseling een einde.
In zijn prediking stond Christus centraal, als het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. Het was de begeerte van ds. Schipaanboord de Persoon en de bediening van Christus te verklaren aan hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid (Matth. 5:6). Daarvan getuigen ook de preken in dit boek. Zijn gunnend spreken, op zijn geheel eigen en karakteristieke wijze, maakte hem geliefd bij zijn hoorders.

Dit boek bevat naast een levensbeschrijving een zestal preken. De levensbeschrijving is voorzien van een aantal foto's.

  1. Een vreugdevolle boodschap, Lukas 24:34-36
  2. Het onderhoud tussen Jezus en Nathánaël, Johannes 1:48-51
  3. Het keerpunt in de pinksterkerk te Jeruzalem, Handelingen 10:4,9 en 14
  4. Heilig zijn, o God, Uw wegen, Handelingen 12:1 en 2
  5. Een heilige belofte voor Gods kinderen op aarde, Jesaja 60:19 en 20
  6. Twist en troost, Handelingen 11: 2,3,17 en 18
Lees verder
Productcode: 9789463700184
Aantal blz.: 167
Gewicht: 385
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1