Op weg naar emmaus

€ 14,90

Op weg naar emmaus

€ 14,90
Actuele voorraad: 2

Ds. G. Beens: Op weg naar Emmaüs

De Emmaüsgangers zijn misschien inmiddels een uurtje onderweg. Ze hebben een ontmoeting met de Heere gekregen. 'En hun ogen werden gehouden dat zij Hem niet kenden.' Kléopas heeft uiteindelijk een antwoord gegeven op de vraag en het onderzoek van de Heere: 'Wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig?' Nadat Kléopas wat gepraat heeft, zegt de grote Christus, de opgestane Levensvorst één woordje. Dat lezen we in vers 19: 'Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazaréner.' Wat zegt u: Jezus den Nazaréner? Hoe komt u daaraan? Ze zeggen: Hij kwam uit Nazareth, uit het land van de schaduwen van de dood. Hij is gekomen naar Judéa. En wij hebben Hem ontmoet in Jeruzalem. Wij hebben zulke wonderlijke ervaringen, want Hij is groot, heerlijk en dierbaar. Maar we zijn Hem kwijt! Ongetwijfeld hebben de twee Emmaüsgangers elkaar afgewisseld in het spreken. Deze mensen klagen vanwege Jezus; Hem missen ze.

Hoe komen deze twee mannen ertoe om te klagen over Jezus? Heel eenvoudig: Die Jezus kenden zij. Die Jezus had zo'n grote betekenis in hun leven gekregen. Die Jezus was hun lief. Die Jezus was hun geopenbaard. Hij had hun verkondigd de raad Gods, hoe een ellendige en goddeloze zondaar teruggebracht kan worden in de gemeenschap met God.

Lees verder
Uitgever: De Schatkamer
Productcode: 9789057415432
Aantal blz.: 121
Staat: Nieuw
Gewicht: 300
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2