Op weg naar Sion set

Door: Blok, Ds. P.

Op weg naar Sion set

Door: Blok, Ds. P.

Dit product is niet op voorraad

Vul hier uw emailadres in en ontvang een bericht als het artikel weer leverbaar is.

Houd mij op de hoogte

Ds. P. Blok: Op weg naar Sion 1-5

Feeststoffen

Deel 1:

10 preken voor Kerst, Oud- en Nieuwjaar.

 1. De Komende Profeet, Deuteronomium 18: 9-22
 2. Sions dochter vertroost, Micha 4
 3. De komst van Christus` Koninkrijk, Daniël 2: 19-36
 4. Abrahams geloofsleven, Galaten 4: 21-31
 5. De volheid des tijds (I), Lukas 2: 1-14
 6. De volheid des tijds (II), Johannes 1: 1-14
 7. Het teken van het welbehagen, Lukas 2: 8-18
 8. De liefdegave Gods, 2 Korinthe 9
 9. Het gedenkboek Gods, Maleachi 3
 10. De levenskracht van de pelgrim, Psalm 84


Deel 2:

 1.  De naamgeving van Jezus , Lukas 2: 21
 2.  De Wetgever onder de wet , Lukas 2: 22
 3.  Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen , Mattheüs 2: 15b
 4.  De twaafjarige Jezus , Lukas 2: 42a
 5.  Het soevereine werk van Christus , Mattheüs 3: 12
 6.  De openbaring van Christus als Israëls hoogste Profeet , Mattheüs 3: 13-17
 7.  De arbeid van Sions Borg , Mattheüs 4: 5
 8.  Jezus` zielsonderzoek aan de dicipelen van Johannes , Johannes 1: 39a
 9.  Het geloofsleven van de hoofdman over honderd , Mattheüs 8: 5
 10.  Het onderwijs van Israëls hoogste Profeet, Mattheüs 9: 13


Deel 3:

 1. Christus, het Lam Gods, Markus 14 : 1a
 2. De zalving te Bethanië, Markus 14 : 6
 3. Het Borgwerk van Christus, Markus 14 : 26 - 28
 4. Genadelessen in Gethsémané, Markus 14 : 37 : 38
 5. Jezus voor de hoge raad, Markus 14 : 60 - 62
 6. Een geëiste keus, Mattheüs 27 : 22 (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
 7. Duisternis, Markus 15 : 33 - 34
 8. Christus' volbrachte werk, Johannes 19 : 30 (Goede Vrijdag)
 9. De vrouwen op Paasdag,  Lukas 24 : 1 - 5 (Pasen)
 10. Een profetische les van de opgestane Koning, Lukas 24 : 25 - 27 (Pasen)


Deel 4: 

 1. Petrus' herstelling in het ambt, Johannes 21 : 15 - 17
 2. De rechtvaardiging des zondaars voor God, Zacharia 3 : 1 - 5
 3. Een profetische onderwijzing aan een heilbegerig volk, Jesaja 51 : 1
 4. Een profetische boodschap van Gods genade, Jesaja 51 : 1
 5. Gods aanspraak tot Zijn strijdende gemeente, Jesaja 51 : 7
 6. Christus' hemelvaart, Psalm 47 : 6
 7. De bede van Christus om volmaakte gemeenschap, Johannes 17 : 24
 8. De vrucht van Christus' heerlijkheid, Handelingen 2 : 2 - 3
 9. De arbeid van de Heilige Geest, Handelingen 2 : 17 - 21
 10. De verlossing van Israël onder de leiding van de Heilige Geest, Ezechiël 33 : 11 - 12

Deel 5:

 1. Onderwijs aan een vastgelopen Sion, Jesaja 49: 14-16
 2. Christus, de enge poort, Mattheüs 7:13
 3. De geheimen van het nieuwe verbond, Jeremia 31:33
 4. Het komen tot Christus als het werk van de drie-enige God, Johannes 6:37
 5. Vaders knecht, Jesaja 42:1
 6. Het ware gebed, Romeinen 8:26-27
 7. Het genadegeheim van Gods inwoning, Jesaja 57:15
 8. De blijdschap in het herderswerk van Jezus, Lukas 15:6b
 9. Een Goddelijke oproep tot bekering, Joël 2: 12-13
 10. Christus ' profetische bediening, Psalm 40:11
 11. Deel 1 is uitgegeven door uitgeverij Ariese te Middelharnis
 12. Delen 2-5 zijn uitgeven door Gebr. Koster te Barneveld.

Deel 6:

 1. En dit is van Juda, Deuteronomium 33:7
 2. Het teken van Gods welbehagen, Immanuël, Jesaja 7:11
 3. De Banier der volken, Jesaja 11:10
 4. Christus' Koningschap, Jesaja 32:2
 5. Het eeuwige verbond Gods, Jesaja 54:9
 6. Gods wonderlijke ontferming, Jeremia 3:14
 7. Een troostvolle belofte aan Sion, Jeremia 30:17
 8. Het soevereine Godswerk, Johannes 6:45b
 9. De weeskerk, Handelingen 1:13-14
 10. Het ware geloofsleven, Fillipenzen 3:20-21
Lees verder
Productcode: 2224200708
Uitvoering: Hardcover
Gewicht: 4000
Dit product is niet op voorraad

Vul hier uw emailadres in en ontvang een bericht als het artikel weer leverbaar is.

Houd mij op de hoogte