Opdat ik Hem kenne

Door: Gray, Andrew
€ 23,50

Opdat ik Hem kenne

Door: Gray, Andrew
€ 23,50
Actuele voorraad: 1

Andrew Gray: Opdat ik Hem kenne

Twaalf preken

Ruim en indringend is de uitnodiging om tot Christus te gaan. Ernstig en nadrukkelijk klinkt de waarschuwing voor eigenwaan, schijngeloof en traagheid aan het adres van allen die hierin voortleven.
De twaalf preken in deze uitgave verschijnen nu voor het eerst in het Nederlands.

 1. Christus' vredeonderhandelingen met zondaars, 2 Korinthe 5:20
 2. Christus' nodiging aan de vermoeiden en belasten, Mattheüs 11:28
 3. De geestelijke verbintenis,  Romeinen 7:4
 4. Gelovigen zijn Gods vrienden, Jakobus 2:23
 5. Een vermaning tot volharding, Judas:21
 6. Oproep om Iemand te aanschouwen Die groter is dan Salomo, Hooglied 3:11
 7. Het voornemen van de gelovige om zijn geloften te betalen, Psalm 116:14
 8. Eigenwaan toont zelfbedrog aan, Galaten 6:3
 9. Het grote gevaar van de huichelachtigheid -1, Job 36:13
 10. Het grote gevaar van de huichelachtigheid -2, Job 36:13
 11. Het grote nadeel van de luiheid -1, Spreuken 19:15
 12. Het grote nadeel van de luiheid -2, Spreuken 19:15

Adrew Gray (1633-1656) werd op jonge leeftijd predikant in het Schotse Glasgow. Hij diende de gemeente van 1653 tot aan zijn overlijden. Zijn preken getuigen van Gods rijke genade in Christus.

Uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.

Lees verder
Productcode: 9789033129254
Aantal blz.: 268
Gewicht: 4000
Status: uitverkocht
Actuele voorraad: 1