Madern,%204%20dl

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 59,60

€ 10,00

J.H. Madern: Pakket 'De bediening van het genadeverbond', 4 delen
 
1) Een vast verbond gemaakt (166 blz.)
 
Over de bediening van het genadeverbond van Adam tot Abraham
 
In de bediening van het genadeverbond worden vier perioden onderscheiden: van Adam tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus en vanaf de geboorte van Christus tot heden.
In een serie van vier deeltjes geeft de schrijver een uiteenzetting over de bediening van dit verbond. Elk deeltje bespreekt een van de perioden. De schrijver probeert op eenvoudige wijze vanuit de Schrift aan te tonen hoe de Heere deze bediening gestalte heeft gegeven en hoe Hij dit verbond uit louter genade aan gevallen mensen heeft geschonken. Velen worstelen met de betekenis van de leerstukken uit de geloofsleer, niet in het minst als het gaat over het wezen en de bediening van het genadeverbond. Hopelijk mag deze serie bijdragen tot het verstaan van de oude waarheid van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Onmisbaar is echter het bevindelijk te leren.
 
In dit eerste deeltje komt de periode van Adam tot Abraham aan de orde. Er is nog geen duidelijke verbondsopenbaring en er zijn nog geen sacramenten ingesteld. De Heere openbaart Zich aan enkele personen. De uitleg die de schrijver hiervan geeft, werpt soms een verrassend licht op de beschreven feiten en gebeurtenissen.
 
2) 't Verbond met Abraham, Zijn vrind (166 blz.) 
 
Over de bediening van het genadeverbond van Abraham tot Mozes
 
In de bediening van het genadeverbond worden vier perioden onderscheiden: van Adam tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus en vanaf de geboorte van Christus tot heden.
In een serie van vier deeltjes geeft de schrijver een uiteenzetting over de bediening van dit verbond. Elk deeltje bespreekt een van de perioden. De schrijver probeert op eenvoudige wijze vanuit de Schrift aan te tonen hoe de Heere deze bediening gestalte heeft gegeven en hoe Hij dit verbond uit louter genade aan gevallen mensen heeft geschonken. Velen worstelen met de betekenis van de leerstukken uit de geloofsleer, niet in het minst als het gaat over het wezen en de bediening van het genadeverbond. Hopelijk mag deze serie bijdragen tot het verstaan van de oude waarheid van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Onmisbaar is echter het bevindelijk te leren.
 
De tweede periode van de bediening van het genadeverbond wordt de 'patriarchale vorm' genoemd. Het gaat in deze periode vooral over de aartsvaders, de patriarchen, Abraham, Izak en Jakob. God sloot met Abraham een verbond. Hij stelde het eerste sacrament, de besnijdenis, in en onderwees hem in de tekenen van het verbond. Gods verbondsopenbaring en de verbondsbeloften gaan over op Izak. Van Izak trekt de HEERE de lijn door naar Jakob. In de zonen van Jakob zien we de schaduwen van het verbondsvolk.
De patriarchale periode duurde tot de geboorte van Mozes.
 
De schrijver beperkt zich in dit deeltje hoofdzakelijk tot de beschrijving van het leven van Abraham.
 
3) Deed Isrel op Zijn woorden letten (168 blz.)
 
Over de bediening van het genadeverbond van Mozes tot Christus
 
In de bediening van het genadeverbond worden vier perioden onderscheiden: van Adam tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus en vanaf de geboorte van Christus tot heden.
In een serie van vier deeltjes geeft de schrijver een uiteenzetting over de bediening van dit verbond. Elk deeltje bespreekt een van de perioden. De schrijver probeert op eenvoudige wijze vanuit de Schrift aan te tonen hoe de Heere deze bediening gestalte heeft gegeven en hoe Hij dit verbond uit louter genade aan gevallen mensen heeft geschonken. Velen worstelen met de betekenis van de leerstukken uit de geloofsleer, niet in het minst als het gaat over het wezen en de bediening van het genadeverbond. Hopelijk mag deze serie bijdragen tot het verstaan van de oude waarheid van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Onmisbaar is echter het bevindelijk te leren.
 
De derde periode van de bediening van het genadeverbond wordt de 'nationale vorm' genoemd. Deze periode is begonnen met Mozes en heeft geduurd tot Christus. De HEERE richtte met het volk Israël Zijn verbond op en maakt hun Zijn woorden bekend. God stelde het tweede sacrament, het Pascha, in. In het Pascha, de doortocht door de Rode Zee, het manna, het water uit de rots, de offer- en ceremoniële eredienst wees de HEERE Zijn volk op de beloofde Messias, Die uit hen komen zou. Zijn profeten hebben de Messias in de beloften gepredikt.
De schrijver beperkt zich in dit deeltje hoofdzakelijk tot de beschrijving van de roeping van Mozes, de instelling van het Pascha en de uittocht.
 
4) Gods besluit aan 't wereldrond doen horen (170 blz.) 
 
Over de bediening van het genadeverbond vanaf Christus' geboorte tot heden
 
In de bediening van het genadeverbond worden vier perioden onderscheiden: van Adam tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus en vanaf de geboorte van Christus tot heden.
In een serie van vier deeltjes geeft de schrijver een uiteenzetting over de bediening van dit verbond. Elk deeltje bespreekt een van de perioden. De schrijver probeert op eenvoudige wijze vanuit de Schrift aan te tonen hoe de Heere deze bediening gestalte heeft gegeven en hoe Hij dit verbond uit louter genade aan gevallen mensen heeft geschonken. Velen worstelen met de betekenis van de leerstukken uit de geloofsleer, niet in het minst als het gaat over het wezen en de bediening van het genadeverbond. Hopelijk mag deze serie bijdragen tot het verstaan van de oude waarheid van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Onmisbaar is echter het bevindelijk te leren.
 
De vierde en laatste periode van de bediening van het genadeverbond wordt ook wel de 'kerkelijke vorm' genoemd, het is de periode van het Nieuwe Testament. Deze periode ving aan met de geboorte van Christus. Deze kerkelijke vorm van de bediening van het genadeverbond werd vanaf de pinksterdag meer en meer zichtbaar. Op de Pinksterdag en daarna nam God het onderscheid tussen Jood en heiden weg. Christus stelde de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal als sacramenten in.
In dit deeltje wordt voornamelijk stil gestaan bij de aankondiging en geboorte van de Heere Jezus. Hij is het Hoofd van het genadeverbond en onder Zijn regering vindt ook de bediening van het genadeverbond plaats.

J.H. Madern (1961) was van 1991 tot 2009 ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Stolwijk.

Uitgaven voor jongeren

Zweistra,%20Inzoomen%20op%20Kort%20Begrip
Verdouw, Jongeren nu (2)
Groningen,%20Jongeren%20naar%20het%20huwelijk
Barten,%20Op%20leven%20en%20dood
Schot,%20Zonen%20en%20dochters
Pieters,%2012%20artikelen
50% korting
Alexander,%20Raad%20aan%20jongeren
Huijser,%20In%20Uw%20spoor
rijswijk,%20mijn%20rijn%20reislied%202014
Capellen,%20Elk%20die%20Hem%20vreest
Middelkoop, Christus volgen met vallen en opstaan
Tuinier, Hemelse brieven
Visscher,%20Kom%20er%20maar%20voor%20uit
Kaptein,%20Terug%20naar%20God
Edwards,%20Woorden%20voor%20jonge%20mensen
Harinck,%20Beloften%20voor%20zoekers

van

Ik ontvang graag een bericht zodra dit boek beschikbaar is.

Vul onderstaand formulier in om op de hoogte gehouden te worden zodra deze uitgave weer beschikbaar komt.

238