Beste bezoeker. Op zondag is onze winkel en webshop gesloten. Vanuit onze christelijke overtuiging beschouwen wij de zondag als een rustdag waarop wij geen commerciële activiteiten doen. Om die reden is het op zondag niet mogelijk een bestelling te plaatsen. Graag zien wij u op een andere dag van de week terug.

Dieren,%20Pakket%20tabernakeldienst

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 87,50

€ 65,00

Ds. C.A. van Dieren: Pakket tabernakeldienst
 
De tabernakeldienst verklaard
 
Moeten we dat echt lezen, al die onbegrijpelijke hoofdstukken over de tabernakel en alles wat daarbij hoort? Zeker, Mozes beschreef daarin, gedreven door de Heilige Geest, heilgeheimen die het wonder van de schepping ver te boven gaan.
In deze serie preken wordt de tabernakeldienst van stuk tot stuk verklaard.
Rondom de tabernakel wijst alles op Gods recht dat om voldoening vraagt. Het wijst ook op genade door Christus aangebracht. Wat hier ceremonieel wordt geleerd, loopt als een rode draad door de Psalmen, de Profeten, de Evangeliën en de Brieven. Op bijzondere wijze komt zo de eenheid van de Schrift naar voren. Het zijn leerzame lessen uit Gods heiligdom.
 
1) Ons buigen waar Zijn troon zal staan
In dit eerste deel gaat het over het heiligdom, de ark, de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar.

2) Als reukwerk voor U toegericht
In dit tweede deel gaat het over de tabernakel, het brandofferaltaar, het koperen wasvat, het gouden reukaltaar en het voorhang.

3) De priesters met Mijn heil bekleên
In dit derde deel gaat het over de priesters en de Levieten; de inwijding tot hun dienst, hun kleding, hun zalving en hun offers, te weten: het zondoffer, het brandoffer en het beweegoffer.

4) Laat Arons huis Gods goedheid loven
In dit vierde deel gaat het over de hogepriester: zijn aanstelling, zijn volmaaktheid en zijn arbeid.

5) Uw ambt bekleedt met eer
In dit vijfde deel gaat het over de houthouwers en de waterputters in de dienst des Heeren en over de kleding van de hogepriester: zijn hemelsblauwe mantel, de efod, de borstlap, de Urim en de Thummin, en de gouden plaat aan de hoed.

6) Brengt Hem in Zijn huis offer toe
In dit zesde deel gaat het over de noodzakelijkheid en de heerlijkheid van de offerdienst: het brandoffer, het spijsoffer, het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer.

7) De dag, de roem der dagen
In dit zevende en laatste deel gaat het over de feesten in Israël: het feest van de sabbat, van de nieuwe maan, van het pascha, van pinksteren, van de loofhutten, van de verzoendag en het feest des geklanks.

Uitgaven voor jongeren

Zweistra,%20Inzoomen%20op%20Kort%20Begrip
Verdouw, Jongeren nu (2)
Groningen,%20Jongeren%20naar%20het%20huwelijk
Barten, Op leven en dood.jpg
Schot,%20Zonen%20en%20dochters
Pieters,%2012%20artikelen
Alexander,%20Raad%20aan%20jongeren
Huijser,%20In%20Uw%20spoor
rijswijk,%20mijn%20rijn%20reislied%202014
Capellen,%20Elk%20die%20Hem%20vreest
Middelkoop, Christus volgen met vallen en opstaan
Tuinier, Hemelse brieven
Visscher,%20Kom%20er%20maar%20voor%20uit
Kaptein,%20Terug%20naar%20God
Edwards,%20Woorden%20voor%20jonge%20mensen
Harinck,%20Beloften%20voor%20zoekers

van

Ik ontvang graag een bericht zodra dit boek beschikbaar is.

Vul onderstaand formulier in om op de hoogte gehouden te worden zodra deze uitgave weer beschikbaar komt.

238