Schinkelshoek, Een Profeet uit het midden van u.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 16,95

Ds. J. Schinkelshoek: Een Profeet uit het midden van u

Tien preken

Dit boek heeft geen andere bedoeling, dan de hoogste Profeet aan te wijzen. Dat zou ook zeker de wens van ds. J. Schinkels­hoek geweest zijn.

De hoogste Profeet is de Zone Gods, Die in de stilte van de eeuwigheid is aangewezen als Profeet. Daartoe is Hij gekomen, uit het menselijke geslacht, in het mysterie van de God-mens. Deze Profeet, Christus, is de hóógste Profeet. Geen profeet, zoals Hij, is vóór Hem geweest of zal na Hem komen. Hij verstond de woorden van Zijn Vader tot in de diepste zin. Hij verkondigde de woorden van Zijn Vader met macht.

Ds. J. Schinkelshoek mocht in de kring van de Oud Gereformeerde Gemeenten zich geroepen weten tot het profetisch ambt. Daarmee ook een profeet uit het midden van u. Hij wist zich eerder de laagste profeet dan de hoogste profeet. Toch begeerde ds. Schinkelshoek in navolging van Zijn Meester, eenvoudig en duidelijk te spreken.

Ds. J. Schinkelshoek (1916-1981) was in leven predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten en diende de gemeente van Kampen (1970) en Stavenisse (1979).

  1. De komst Desgenen Die de Vader verwekken zal: Advent - Deuteronomium 18 vers 18
  2. De innerlijke zielsbegeerte van de dichter: Psalm 106 vers 4-5
  3. Jeremia's klacht ten dage van grote verwarring: Biddag - Jeremia 9 vers 1
  4. De aanwijzing van de enige Verlosser: Advent - Zacharia 6 vers 9-11
  5. De rijke jongeling: Markus 10 vers 21
  6. De gelijkenis van de rechter en de weduwe: Lukas 18 vers 7
  7. Jezus en Zijn discipelen: Johannes 6 vers 67-68
  8. Het komen van de Heilige Geest: Johannes 16 vers 8a
  9. De kreupele aan de Schone poort des tempels: Handelingen 3 vers 16 lg
  10. Twee kennelijke oordelen in de tijd van het einde: 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 11
238