Door de woestijn naar kanaan

Door: Bel, A

Door de woestijn naar kanaan

Door: Bel, A

Artikel tijdelijk niet op voorraad, laat mij weten als het er weer is.

Ik schrijf mij hier in voor dit artikel

A. Bel: Door de woestijn naar Kanaän

Verhalen uit vroeger jaren

In dit boek zijn veertig verhalen bijeengebracht. Er wordt iets weergegeven uit het leven van Gods kinderen uit vroeger jaren en in een ander verhaal gaat het om een stukje kerkgeschiedenis of om een bijzonder voorval.
De titel is ontleend aan wat we lezen in het verhaal over Kaatje van der Wekken (1813-1885).
Toen zij pas op de weg des levens was, dacht ze dat ze niet meer zoveel last zou hebben van de zonde. Nu was ze er, en ze zou spoedig naar de hemel gaan. Ze bezocht in die tijd een oude christin. Ze stortte haar hart voor haar uit. ‘Meisjelief’, zei die vrouw, ‘denk nu niet dat je de strijd te boven bent, nu begint de strijd pas goed. Welkom in het strijdperk.’ Kaatje begreep de woorden van die vrouw niet, en ze geloofde ze ook niet. Maar later heeft ze er vaak aan moeten denken, toen wist ze het bij ondervinding: ja, de reis loopt door de woestijn naar Kanaän.

Bij ieder verhaal is een illustratie gevoegd.

 1. Door de woestijn naar Kanaän
  Uit het leven van Kaatje van der Wekken
 2. Die dag werden er banden gelegd
  Onder het gehoor van kapitein Pieter 't Hart
 3. Zielsbanden
  Vrienden van Kaatje van der Wekken
 4. Een volgbaar hart
  Heengegaan in vrede
 5. Een gezegende uitwerking
  Pijlen in eenvoudigheid geschoten
 6. Woorden als pijlen
  Uit het leven van Klaas Visser
 7. Een dominee tot God bekeerd
  Uit het leven van ds. A.P.A. du Cloux
 8. Tweemaal gevonden
  Tranen van droefheid en vreugde
 9. Zaait aan alle wateren
  De tuinbaasvrouw sprak en bad met de jongens
 10. Alle stemmen
  Uit het leven van Jan Egberts Broekema
 11. 'Hij is van Jacob en Pieter Keur', zei de Joodse koopman
  Een Statenbijbel en een straatnaam
 12. Jacob moet worden Israël
  Op bezoek bij ds. Ledeboer in de gevangenis
 13. Met meerderheid van stemmen niet meer als broeder erkend
  Collega-predikanten hadden niets op met ds. Drost
 14. Een Ledeboeriaanse evangeliste
  Wat er gebeurde in de trekschuit van Den Haag naar Delft
 15. Gods wonderbare wegen
  Ds. Van Lingen ontving van een onbekende een traktaatje
 16. In stal en schuur
  Uit het leven van evangelist Willem de Jong
 17. Goud en zilver en het vee op duizend bergen
  Ds. J.D. van der Velden over de omgang met eenvoudige mensen
 18. Honger naar het Woord des levens
  Kerkdiensten in een voormalig schapenhok
 19. Lessen uit het praktische leven
  Over broodnijd en wonderbomen
 20. Troost uit een verkeerde toepassing
  'Daarom zing ik, ook al is mijn hart bedroefd en beklemd'
 21. Huisbezoek in Egypte
  Een hutje op de hei en een kapitale boerderij
 22. Een leesbare brief
  Geen woord Engels, geen woord Nederlands
 23. 'We hoeven nooit de moed op te geven'
  Hartelijkste bewijzen van liefde van ondeugendste catechisanten
 24. De burgemeester stond onmiddelijk op en verliet boos het kerkgebouw
  Deining in Warnsveld
 25. Gerard Wisse- een afgebeden kind
  Een vingerwijzing Gods
 26. Gerard Wisse bij mevrouw Lantsheer
  'De liefde van Christus dringt mij'
 27. Wacht op de Heere
  Uit het leven van Grietje Verschoor-Dekker
 28. Een mooie preek, een mooi gebed
  God is jaloers op Zijn eer
 29. Van Tholen naar Rotterdam
  Uit het leven van Jan Marinus de Jonge
 30. Te weinig om van te leven en te veel om van te sterven
  'Dankbaar, maar magerheid aan mijn ziel'
 31. Een volkomen offer
  Een beschamende les
 32. Bart en Kees
  Mara's en Elims
 33. Eersteklas en derdeklas op de synode
  Eenvoud en nederigheid
 34. Dankdag na de oorlog
  De verschonende hand Gods
 35. 'Ga heen in deze uw kracht'
  Uit het leven van ouderling J.C. Taake
 36. Storm van binnen en van buiten
  Niet altijd zingen
 37. Voor en na de kansel
  Zonder preek en zonder tekst
 38. Nee, het is nog niet begonnen
  Een lichtzijde en een schaduwzijde
 39. Wegens slapen geschrapt als levend lid
  Ongeluk en geluk
 40. Van plaats tot plaats zonder bus of trein
  'De Heere heeft alles wel gemaakt'
Lees verder
Productcode: 9789463702768
Aantal blz.: 155
Gewicht: 390
Artikel tijdelijk niet op voorraad, laat mij weten als het er weer is.
Ik schrijf mij hier in voor dit artikel