Een liefdevolle vraag

€ 10,95

Een liefdevolle vraag

€ 10,95
Actuele voorraad: 9

C.H. Spurgeon: Een liefdevolle vraag

De bekende Engelse prediker Spurgeon heeft verschillende preken gehouden over de genezingen die de Heere tijdens Zijn omwandeling heeft gedaan. Deze preken kenmerken zich door een indringende oproep om zich tot de Heiland te wenden om gezond gemaakt te worden. Een tweetal overdenkingen zijn in dit geschenkboekje opgenomen.

-Wilt gij gezond worden? Johannes 5:6

-En Hij leerde op de sabbat in een der synagogen. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus haar ziende, riep haar tot Zich en zei tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God. Lukas 13:10-13

Lees verder
Uitgever: De Banier
Productcode: 9789402910056
Aantal blz.: 83
Staat: Nieuw
Gewicht: 160
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 9