Mouw, Tot alle dingen nut.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 16,95

Ds. G. Mouw en Ds. L. Vogelaar: Tot alle dingen nut

G. Mouw werd op 20 mei 1942 in Uddel geboren. In 1978 werd hij toegelaten tot de studie voor predikant aan de theologische school van de Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. 

Ds. Mouw diende de gemeenten: Genemuiden (1982), De Valk-Wekerom (1993) en Uddel (1999). Zijn preken zijn onderscheidend, ernstig, waarschuwend en appellerend. Maar vooral ook bevindelijk. Hij wees er steeds weer op wat een wonder het is en ook hoe noodzakelijk het is dat de Heere door Zijn Heilige Geest in het hart een plaats bereidt voor Christus.

Ds. L. Vogelaar (1917-1996) was 34 jaar predikant in de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten van Zoetermeer, Almelo, Uddel, 's Gravenpolder, Elspeet, Meeuwen en weer Uddel. 

De eis van het Goddelijk recht zoals de Heidelbergse Catechismus dit verwoordt in Zondag 5: 'God wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiedt, daarom moeten wij aan haar of door ons zelf of door een ander, volkomenlijk betalen' bracht hij steeds opnieuw naar voren. Alleen in een rechte weg komt Gods volk tot de zaligheid. Hij had ook een boodschap voor de onbekeerde medemens: 'De Godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en toekomende leven.' Daarom is uit deze tekst de titel van dit boek gekozen.

Van Ds. G. Mouw:
1. Een welgelukzalig volk, geleid door de Heere
1. Een dierbaar geloofsgetuigenis van de profeet Nahum
3. Het komen tot Christus
4. Een dierbare troostboodschap voor het bedrukte Sion

Van Ds. L. Vogelaar:
5. De noodzakelijkheid van de zelfverloochening
6. Jezus' stilzwijgen
7. Een boodschap voor Petrus apart
8. De Middelaar Gods en der mensen
9. Een heerlijk voorrecht
10. Een opwekking om de Heere te danken te allen tijde

238