Veenendaal, Uit de diepten

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. J. Veenendaal: Uit de diepten

In de eerste preek horen we de dichter van Psalm 130 zeggen: 'Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE.'
Vervolgens horen we de profeet Jesaja vanuit de diepten uitroepen: 'Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort.' In de derde preek horen we de Heere Jezus Christus vanuit de diepten van Zijn lijden uitroepen: 'Het is volbracht.'
Tenslotte horen we de apostel Paulus een levend gemaakt mens, die uit de diepten van zijn doodstaat is opgehaald, aanspreken met deze woorden: 'Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.' 

Ds. J. Veenendaal (1945-2010) was in zijn leven predikant van Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten.

  1. Een gebed uit de diepten, Psalm 130 vers 1-4
  2. Troostvol onderwijs voor godvrezenden, Jesaja 50 vers 10
  3. Het is volbracht, Johannes 19 vers 30a (predicatie voor de Goede Vrijdag)
  4. Met Christus opgewekt, Kolossenzen 3 vers 1-4 

Uitgaven voor jongeren

Zweistra,%20Inzoomen%20op%20Kort%20Begrip
Verdouw, Jongeren nu (2)
Groningen,%20Jongeren%20naar%20het%20huwelijk
Barten,%20Op%20leven%20en%20dood
Schot,%20Zonen%20en%20dochters
Pieters,%2012%20artikelen
50% korting
Alexander,%20Raad%20aan%20jongeren
Huijser,%20In%20Uw%20spoor
rijswijk,%20mijn%20rijn%20reislied%202014
Capellen,%20Elk%20die%20Hem%20vreest
Middelkoop, Christus volgen met vallen en opstaan
Tuinier, Hemelse brieven
Visscher,%20Kom%20er%20maar%20voor%20uit
Kaptein,%20Terug%20naar%20God
Edwards,%20Woorden%20voor%20jonge%20mensen
Harinck,%20Beloften%20voor%20zoekers

van

Ik ontvang graag een bericht zodra dit boek beschikbaar is.

Vul onderstaand formulier in om op de hoogte gehouden te worden zodra deze uitgave weer beschikbaar komt.

238