Uit genade door het geloof naar het Woor

€ 6,95
€ 11,90

Uit genade door het geloof naar het Woor

€ 6,95
€ 11,90
Actuele voorraad: 1

Ds. B.J. van Boven e.a.: Uit genade door het geloof naar het Woord

Sola Gratia
Sola Fide
Sola Scriptura


Het uitgangspunt van het reformatorisch gedachtegoed wordt gevormd door de drie sola's: Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura. Dat zijn Latijnse woorden. 'Sola' betekent 'alleen' - alleen door genade, alleen door het geloof en alleen door de Schrift, Gods Woord.
Dat was de boodschap van dr. Maarten Luther, de grote reformator.
Behoudenis is alleen te verkrijgen uit genade, door het waar zaligmakend geloof dat gefundeerd is op Gods onfeilbaar  Woord.
In dit bundeltje is een drietal preken opgenomen waarin deze sola's gestalte krijgen in de praktijk van het geestelijk leven.

Ds. A. Verschuure - Sola Gratia: 
Het gebed in en benauwde tijd, Psalm 80: 14-16
Ds. G. Hoogerland - Sola Fide:
Een zondares behouden door het geloof, Lukas 7: 36-50
Ds. B.J. van Boven - Sola Scriptura:
Het profetische Woord, 2 Petrus 1:19

Lees verder
Productcode: 9789055519439
Aantal blz.: 94
Gewicht: 202
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1