Beste bezoeker. Op zondag is onze winkel en webshop gesloten. Vanuit onze christelijke overtuiging beschouwen wij de zondag als een rustdag waarop wij geen commerciële activiteiten doen. Om die reden is het op zondag niet mogelijk een bestelling te plaatsen. Graag zien wij u op een andere dag van de week terug.

Beens, Zware tijden.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 19,95

Uitzicht in zware tijden

Themapreken: Bidden in de eindtijd

Ds. G. Beens, Ds. A.T. Huijser, Ds. A. Schot, Ds. A. Schultink, Ds. A. Verschuure, Ds. Th. L. Zwartbol en Ds. B. Smytegelt

Tijdens Zijn omwandeling op aarde voorzegt de Heere Jezus de tekenen van de eindtijd. Bij de tekenen noemt Hij ook oorlogen en geruchten van oorlogen. Het ene wee volgt op het andere wee. 
Eerst werden we opgeschrikt door besmettelijke ziekten onder het vee, zoals de runderpest en de vogelgriep. Daarna werden veel mensen ziek door corona. Nauwelijks leek dat over haar hoogtepunten heen of Rusland viel Oekraïne binnen. 
In vrede mochten we nog biddag houden, maar niet zonder dat we van Godswege de boodschap kregen wat noodzakelijk gekend moet worden om in deze zware tijden een uitzien te hebben naar de wederkomst. 
Van die dag en die ure weet niemand, maar Gods volk mag bij ogenblikken een uitzien hebben om door alle wereldweeën heen opgenomen te worden in Gods heerlijkheid. Ze gaan bidden met de dichter, zoals Datheen het zegt in Psalm 42:

O Heer', wanneer komt die dag,
Dat ik toch bij U zal wezen,
En zien Uw aanschijn geprezen?

De in deze bundel opgenomen preken geven ons een terugblik op de zorgvolle coronatijd en bepalen ons bij de ernst van de tijd wegens de inval van Rusland in Oekraïne. Ze zijn aangepast, zodat ze ook in de leesdiensten gebruikt kunnen worden. Speciaal voor ouderen is groter lettertype gebruikt.

238