Uitzicht in Zware tijden

€ 19,95

Uitzicht in Zware tijden

€ 19,95
Actuele voorraad: 1

Uitzicht in zware tijden

Themapreken: Bidden in de eindtijd

Ds. G. Beens, Ds. A.T. Huijser, Ds. A. Schot, Ds. A. Schultink, Ds. A. Verschuure, Ds. Th. L. Zwartbol en Ds. B. Smytegelt

Tijdens Zijn omwandeling op aarde voorzegt de Heere Jezus de tekenen van de eindtijd. Bij de tekenen noemt Hij ook oorlogen en geruchten van oorlogen. Het ene wee volgt op het andere wee. 
Eerst werden we opgeschrikt door besmettelijke ziekten onder het vee, zoals de runderpest en de vogelgriep. Daarna werden veel mensen ziek door corona. Nauwelijks leek dat over haar hoogtepunten heen of Rusland viel Oekraïne binnen. 
In vrede mochten we nog biddag houden, maar niet zonder dat we van Godswege de boodschap kregen wat noodzakelijk gekend moet worden om in deze zware tijden een uitzien te hebben naar de wederkomst. 
Van die dag en die ure weet niemand, maar Gods volk mag bij ogenblikken een uitzien hebben om door alle wereldweeën heen opgenomen te worden in Gods heerlijkheid. Ze gaan bidden met de dichter, zoals Datheen het zegt in Psalm 42:

O Heer', wanneer komt die dag,
Dat ik toch bij U zal wezen,
En zien Uw aanschijn geprezen?

De in deze bundel opgenomen preken geven ons een terugblik op de zorgvolle coronatijd en bepalen ons bij de ernst van de tijd wegens de inval van Rusland in Oekraïne. Ze zijn aangepast, zodat ze ook in de leesdiensten gebruikt kunnen worden. Speciaal voor ouderen is groter lettertype gebruikt.

Lees verder
Uitgever: Ramshoorn
Productcode: 9789461152244
Aantal blz.: 196
Staat: Nieuw
Gewicht: 510
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1