Verbondsgeheimen set

Verbondsgeheimen set

Artikel tijdelijk uit voorraad, schrijft u hieronder in.

Houd mij op de hoogte

Ds. A. Hoogerland: Verbondsgeheimen deel 1

Preken voor bestemde tijden.

Ds. A. Hoogerland bracht in zijn preken eenvoudig en gunnend bevindelijke lessen uit Gods Woord naar voren. Enerzijds de ernst van de doodstaat en anderzijds het werk van Christus in al Zijn heerlijkheid. Hij preekte separerend. Liefdevol, maar ernstig waarschuwde hij voor het nabijkomende werk, terwijl hij het kleinste van het ware werk der genade niet wilde wegstoten.
In de vijfdelige prekenserie is niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar er zijn ook preken opgenomen voor bijzondere gelegenheden.
In het eerste deel zijn twee nieuwjaarspreken, twee biddagpreken, een lijdenspreek en twee preken voor Goede Vrijdag opgenomen.

Deel 1

 1. Een gebed op de eerste dag van het jaar, Nieuwjaarspreek over Psalm 90: 16 en 17
 2. Drieërlei vragen op de nieuwjaarsdag, Nieuwjaarspreek over Psalm 4: 7
 3. Het gelovig verbeiden van de Heere, Biddagpreek over Micha 7: 7
 4. Gods kleine overblijfsel tot zegen, Biddagpreek over Jesaja 1: 9
 5. Christus' zielelijden in Gethsémané, Lijdenspreek over Markus 14: 33 en 34
 6. De  verdeling van de klederen, Goede Vrijdagpreek over Johannes 19: 23 en 24
 7. Een wondervolle teraardebestelling, Goede Vrijdagpreel over Johannes 19: 42a

Deel 2

 1. Tweeërlei spijze die wordt aangewezen, Biddagpreek over Johannes 6 : 27
 2. Een ernstige vermaning tot verootmoediging,Biddagpreek over Ezechiël 33 : 11b
 3. Jezus, de ondervraagde Koning door Pilatus, Lijdenspreek over Johannes 18 : 36 en 37
 4. Jezus, de ondervraagde Koning door Pilatus, Lijdenspreek over Johannes 18 : 37c en 38
 5. De bevestiging van de liefde Gods, Goede Vrijdagpreek over Romeinen 5 : 8
 6. De afgewentelde grafsteen, Paaspreek over Markus 16 : 3 en 4
 7. Jezus' verschijning aan Petrus, Paaspreek over 1 Korinthe 15 : 5 

Deel 3

 1. Jezus' liefde tot het einde, Lijdenspreek over Johannes 13: 1
 2. Een zoekend volk wonderlijk vertroost, Paaspreek over Lukas 24:  5b en 6a
 3. Jezus' verschijning aan Maria Magdalena, Paaspreek over Johannes 20: 16
 4. De belijdenis van Christus' Hemelvaart, Paaspreek over Hebreeën 4: 14
 5. Christus' belofte aan Zijn kinderen, Preek voor de weeszondag over Johannes 14: 18
 6. De belofte van de Heilige Geest, Pinksterpreek over Zacharia 12: 10
 7. De heilige wateren, vloeiende uit de tempel, Pinksterpreek over Ezechiël 47: 1

Deel 4

 1. Het ingaan van de Koning der ere, Hemelvaartspreek over Psalm 24: 7 en 8
 2. De uitstorting van de Heilige Geest, Pinksterpreek over Handelingen 2: 4a
 3. De grote werken Gods gepredikt, Pinksterpreek over Handelingen 2: 11b
 4. De belofte van de uitstorting des Heiligen Geestes, Pinksterpreek over Jesaja 44: 3-4
 5. De Toevlucht in bange tijden, Dankdagpreek over Jesaja 26: 20
 6. De ware dankbaarheid, Dankdagpreek over Psalm 50: 23
 7. De belofte van de Knecht des Vaders tot verlossing, Adventspreek over Jesaja 42: 6 en 7

Deel 5

 1. De ware dankdaggestalte, Dankdagpreek over Psalm 103: 10 en 11
 2. Jacobs sterfbed en verwachting, Adventspreek over Genesis 49: 18
 3. De verwondering van Zacharias, Adventspreek over Lukas 1: 63 en 64
 4. De zone Gods uitgezonden, Kerstpreek over Lukas 2: 7
 5. De zaligheidsaanschouwing in Bethlehem, Kerstpreek over Lukas 2: 16
 6. Een goddelijk rechtsgeding op oudejaarsavond, Oudejaarspreek over Micha 6: 3
Lees verder
Productcode: 222420717
Artikel tijdelijk uit voorraad, schrijft u hieronder in.
Houd mij op de hoogte