Boven, De vijf zalen van Bethesda.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 24,90

Ds. B.J. van Boven: De vijf zalen van Bethesda

Overdenkingen bij ‘Onderscheidene gangen des geestelijken levens van des Heeren volk, voorgesteld in de vijf zalen van Bethesda’ door Pleun Kleijn. In 1931 heeft de bekende Pleun Kleijn in een boekje het bevindelijke leven van Gods kinderen allegorisch voorgesteld. In de vorm van een brief aan zijn vriend Willem (ds. W.H. Blaak) komen achtereenvolgens de gewondenzaal, de gerichtszaal, de bruiloftszaal, de operatiezaal en de zaal van onverbeterlijk aan de orde. Zielenspijs voor des Heeren volk, noteert ds. L. Boone in zijn Woord vooraf.

Gedurende elf gemeenteavonden heeft ds. Van Boven dit boekje behandeld. In het eerste hoofdstuk wordt het leven van Pleun Kleijn overdacht.

238