Heerschap, Vreugdeolie

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 11,90

Ds. M. Heerschap: Vreugdeolie

4 preken

Ds. M. Heerschap (1911-1933); zijn prediking droeg het stempel: 'Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd'.
Hij kwam op uit het eeuwig welbehagen Gods, waarin niets van de mens in aanmerking komt. Dit had hij ondervonden in zijn eigen leven. Hij gaf geen rust in gemoedelijkheden, maar wees altijd heen naar die enige Naam ter zaligheid. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.
De Heere heeft zijn prediking willen gebruiken in alle gemeenten die hij gediend heeft. Wanneer hij de volheid in Christus mocht uitstallen en hoe de Kerk die gangen leert, dan kon je horen: dat is praktijk. Hij was een Christus-prediker in de ware zin des woords.

  1. De zaligspreking der geestelijke hoorders door de opperste Wijsheid, Spreuken 8 vers 34
  2. Een heilrijke toezegging tot troost voor treurigen, Voorbereidingspredicatie over Jesaja 61 vers 3
  3. De liefdeshandelingen des Heeren met Zijn volk, Hoséa 2 vers 13
  4. Een opwekking om te gedenken, 2 Timótheüs 2 vers 8a

Een viertal nooit eerder uitgegeven predicaties. Geschikt voor leesdiensten.

Uitgaven voor jongeren

Zweistra,%20Inzoomen%20op%20Kort%20Begrip
Verdouw, Jongeren nu (2)
Groningen,%20Jongeren%20naar%20het%20huwelijk
Barten,%20Op%20leven%20en%20dood
Schot,%20Zonen%20en%20dochters
Pieters,%2012%20artikelen
Alexander,%20Raad%20aan%20jongeren
Huijser,%20In%20Uw%20spoor
rijswijk,%20mijn%20rijn%20reislied%202014
Capellen,%20Elk%20die%20Hem%20vreest
Middelkoop, Christus volgen met vallen en opstaan
Tuinier, Hemelse brieven
Visscher,%20Kom%20er%20maar%20voor%20uit
Kaptein,%20Terug%20naar%20God
Edwards,%20Woorden%20voor%20jonge%20mensen
Harinck,%20Beloften%20voor%20zoekers

van

Ik ontvang graag een bericht zodra dit boek beschikbaar is.

Vul onderstaand formulier in om op de hoogte gehouden te worden zodra deze uitgave weer beschikbaar komt.

238