Belzen, De vrijgekochten des Heeren

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. J. van Belzen: De vrijgekochten des Heeren

Vijf preken over Jesaja 35

Jesaja 35 bevat rijke beloften voor een schuldig volk. Nog voordat het volk van Juda in ballingschap naar Babel zou worden weggevoerd, mocht Jesaja al profeteren dat een overblijfsel zou terugkeren naar Jeruzalem en het land der belofte. Die terugkeer vond plaats door de woestijn, maar de Heere baande voor Zijn volk een weg. Zo baant de Heere voor Zijn geestelijke Judavolk, door de woestijn van de wereld en in hun eigen hart, een weg naar het Kanaän dat boven is. 'En de vrijgekochte des HEEREN zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden' (vs. 10).

  1. Juda's vrolijkheid in de woestijn, Jesaja 35:1
  2. Een troostwoord voor het moedeloze Judavolk, Jesaja 35: 2, 3
  3. Een troostvol woord voor Gods Judavolk, Jesaja 35: 4-6a
  4. Een heilige weg in de woestijn, Jesaja 35: 6b-8
  5. De vrijgekochten des Heeren, Jesaja 35:9 ,10


Ds. J. van Belzen (1964-2017) mocht van 2006 tot 2017 dienstbaar zijn als predikant van de Gereformeerde Gemeenten. In zijn prediking wees hij steeds heen naar Christus als het hoogste goed. Daarvan getuigen ook de preken in dit boek, die hij uitsprak in juni en juli 2017, kort voor zijn plotseling overlijden op 29 augustus 2017.

238