Binning, De ware gemeenschap met God.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 26,90

Hugo Binning: De ware gemeenschap met God

Lees hier het eerste hoofdstuk van het boek!

28 preken over 1 Johannes 1 en de eerste verzen van 1 Johannes 2.

Binning ontvouwt in deze preken eerst het wonder van de vleeswording van Christus. Daardoor is de weg geopend om door Christus gemeenschap te mogen hebben met God de Vader. Zo is er herstel van de relatie met God, die door de zonde is verstoord. Het werk van de Heilige Geest is in deze preken de rode draad.

Het werk van de jonggestorven Hugo Binning is na eeuwen nog altijd vol troost voor Gods kinderen en aansprekend voor hen die Christus nog niet kennen.

De Schotse puriteinse predikant Hugo (Hugh) Binning (1627-1653) kende al op jonge leeftijd de verborgen omgang met God. Hij overleed na een kortte ziekte op 26-jarige leeftijd.

1. Ware belangstelling noodzakelijk
2. Wat van den beginne was en wat nieuw is
3. Goddelijke kracht in de prediking van de Zoon
4. Doel van de prediking
5. Het Evangelie beoogt de zaligmaking van zondaren
6. Afstand tussen God en mens. Christus voorgesteld en aangeboden
7. Gemeenschap met de Vader en de Zoon en gemeenschap met elkaar
8. Zoeken van zichtbare dingen is ellende. In Christus is eeuwig leven
9. Het Evangelie, de enige goede boodschap aan de wereld
10. God daatl af tot ons begrip. Christus het Licht der wereld
11. Het Evangelielicht drijft duisternis en onkunde uit
12. Het leven van de naamchristen één alomvattende leugen
13. Tegenstrijdigheid van belijdenis en praktijk
14. Overgebracht uit de staat der duisternis tot het licht. Aandeel in Christus soms onder een wolk
15. Reiniging van de zonde door de fontein van Christus' bloed
16. Hoge pretenties en ontdekkingen van nieuw licht veroordeeld
17. De nooit opdrogende stroom van Christus' bloed. De fontein van inwendige boetvaardigheid
18. Vergeving en zaligheid toegebracht toen wij nog vijanden waren
19. Kenmerken van ware zondebelijdenis
20. Zelfbedrog en ware zelfkennis
21. Vergeving van zonden en reiniging
22. Oogmerk van het Evangelie: tenietdoening van de zonde en zaligmaking van de zondaar
23. Tussen hoop op Gods barmhartigheid en vrees voor de zonde
24. Na de zonde geen grond voor wanhoop, maar wel voor verootmoediging
25. Christus een tweevoudige Voorspraak, in onze consciëntie en in de hemel
26. De kracht van Christus' voorspraak
27. Gods eeuwige voornemen van liefde, zich een weg banend in Christus
28. God te kennen en Zijn geboden te onderhouden, is de plicht van de christen

238